30 czerwca
czwartek
Emilii, Lucyny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

50 lat Synodu Biskupów

Ocena: 0
2732
Zbliżający się Synod Biskupów w Rzymie odbywać się będzie niemal w 50. rocznicę powołania tej instytucji przez papieża Pawła VI. Miało to miejsce 15 września 1965 r., podczas Soboru Watykańskiego II.
Dzień wcześniej, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, rozpoczynała się czwarta, ostatnia sesja Vaticanum II. Po południu ojcowie soborowi odbyli procesję pokutną, idąc z relikwiami krzyża świętego z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego do Bazyliki św. Jana na Lateranie, która jest katedrą biskupa Rzymu. Tu odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem Pawła VI. Wśród celebransów był kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski. Papież wiele uwagi poświęcił Soborowi. Podkreślał, że realizacja jego postanowień to wyraz potrójnej miłości: do Boga, do Kościoła i do ludzi. Na zakończenie zapowiedział dwa ważne wydarzenia: powołanie Synodu Biskupów oraz decyzję o podróży do USA i ONZ.

Już następnego dnia ukazało się motu proprio „Apostolica sollicitudo”, dotyczące ustanowienia instytucji Synodu Biskupów. Wspominają też o tym soborowe dokumenty promulgowane kilka miesięcy później: „Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele – Christus Dominus” oraz „Dekret o misyjnej działalności Kościoła – Ad gentes”.

Synod Biskupów, instytucja wyrażająca zasadę kolegialności, ma wiele analogii w historii Kościoła. Już w starożytności odbywały się synody rzymskie, w następnych stuleciach liczne synody Kościołów partykularnych. Również Kościoły wschodnie mają podobną tradycję.

Powołana przez bł. Pawła VI instytucja Synodu Biskupów miała być reprezentacją biskupów z całego świata, której cele zostały określone we wspomnianym dokumencie jako umacnianie ścisłej jedności i współpracy między Najwyższym Pasterzem a biskupami całego świata, dostarczanie bezpośredniej i ścisłej informacji na temat problemów i sytuacji dotyczących wewnętrznego życia Kościoła oraz ułatwianie osiągnięcia jedności przynajmniej w podstawowych kwestiach doktrynalnych oraz na temat sposobów działania Kościoła.

Synodowi Biskupów poświęconych zostało kilka kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego (342-348), który został zatwierdzony przez św. Jana Pawła II w 1983 r.

W kontekście niektórych wypowiedzi hierarchów, głównie niemieckich, na ubiegłorocznym Synodzie warto zauważyć, że kanon 343 KPK stwierdza wyraźnie: „zadaniem Synodu Biskupów jest rozpatrywanie przedstawionych mu spraw i wysuwanie wniosków, nie zaś ich rozstrzyganie i wydawanie dekretów, chyba, że w pewnych wypadkach zostanie on wyposażony przez Biskupa Rzymskiego w głos decydujący, wówczas Biskup Rzymski ma prawo zatwierdzić decyzje Synodu”.

Synod Biskupów podlega bezpośrednio władzy papieża, który ma – jako jedyny – prawo jego zwoływania, zatwierdza wybór jego członków dokonany przez konferencje biskupie i sam mianuje uczestników Synodu, ustala zagadnienia, które mają być poruszone, i z urzędu przewodniczy synodowi, choć może upoważnić biskupa, najczęściej kardynała, który czyni to w jego imieniu. Papież ma też władzę zamknąć Synod, zawiesić jego obrady bądź go rozwiązać. W przypadku, gdyby śmierć papieża lub jego rezygnacja z urzędu nastąpiła podczas trwania synodu, ulega on zawieszeniu do czasu, gdy nowy papież nie zdecyduje o rozwiązaniu lub kontynuowaniu obrad.

Synod może zebrać się na zgromadzeniu ogólnym zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Podczas zgromadzenia zwyczajnego (było ich trzynaście) omawiane są sprawy dotyczące bezpośrednio Kościoła powszechnego. Poprzednie synody omawiały takie zagadnienia, jak formacja kapłanów, ewangelizacja w świecie współczesnym, katechizacja, problemy rodzin, pokuta i pojednanie, misja świeckich, posługa biskupów i zakonników, rola Słowa Bożego i nowa ewangelizacja. Na nadzwyczajnych posiedzeniach Synod Biskupów zbierał się trzykrotnie: omawiając współpracę między Stolicą Apostolską a konferencjami episkopatów, w 20. rocznicę zwołania Vaticanum II oraz zwracając uwagę na wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji.

Synod może też odbywać posiedzenia na zgromadzeniu specjalnym, na którym rozpatrywane są sprawy jednego lub kilku regionów. Takich zgromadzeń było dotychczas dziewięć, dwa poświęcone Europie i dwa Afryce.

Synod Biskupów ma stały sekretariat, któremu przewodniczy sekretarz generalny. Pierwszym sekretarzem generalnym Synodu Biskupów – z woli Pawła VI – był polski biskup Władysław Rubin, późniejszy kardynał i prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich. Funkcję tę pełnił w latach 1967-1979. Jego następcami byli kard. Józef Tomko, kard. Jan Schotte, abp Nikola Eterović, a od 2013 r. sekretarzem generalnym Synodu Biskupów jest długoletni dyplomata watykański kard. Lorenzo Baldisseri.

Warto dodać, że pierwsze zgromadzenie synodalne za pontyfikatu papieża Polaka odbyło się w dniach 26 września – 25 października 1980 r. i poświęcone było zadaniom rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Po raz pierwszy na obrady biskupów zaproszono wtedy pary małżeńskie. Omawiano m.in. aspekty encykliki Humanae vitae. Bezpośrednim owocem Synodu była opublikowana 22 listopada 1980 r. adhortacja apostolska Familiaris consortio. Wkrótce Jan Paweł II utworzył Papieską Radę ds. Rodziny oraz Międzynarodowy Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

Najbliższy Synod Biskupów odbędzie się w dniach od 4 do 25 października 2015 r., a jego tematem jest „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”.

Wojciech Świątkiewicz
Idziemy nr 36 (519), 6 września 2015 r.PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 30 czerwca

Czwartek, XIII Tydzień zwykły - wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników
św. Kościoła Rzymskiego

On wstał i poszedł do domu.
+ Czytania liturgiczne (rok C, II): Mt 9, 1-8
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszNajczęściej czytane komentarzePOLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter