27 stycznia
piątek
Przybysława, Anieli, Jerzego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Biskupi parlament?

Ocena: 0
588

Konferencja Episkopatu Polski ma bodajże najdłuższą na świecie tradycję wspólnych zebrań, kontynuowaną częściowo mimo zaborów i wojen. Co jeszcze warto wiedzieć o tym gremium?

fot. episkopat.pl

W skład każdej ze 114 działających na świecie konferencji episkopatu wchodzą czynni biskupi diecezjalni oraz biskupi pomocniczy, mianowani przez Ojca Świętego do posługi w danym kraju czy regionie. Biskupi emerytowani (seniorzy) oraz biskupi tytularni mogą brać udział w zebraniach plenarnych konferencji episkopatu, jednakże bez prawa uczestnictwa w głosowaniu. O przynależności do konkretnej konferencji episkopatu decyduje pełnienie misji pasterskiej na danym terenie, a nie pochodzenie z danego kraju czy regionu ani przynależność do konkretnego narodu.

 


LICZBY NIE KŁAMIĄ

Konferencja Episkopatu Polski należy do najliczniejszych na świecie! Składa się z 99 członków, w tym 44 biskupów diecezjalnych, biskupa polowego Wojska Polskiego oraz 54 biskupów pomocniczych. Pod tym względem Polskę wyprzedzają tylko Włochy, USA, Brazylia oraz Indie. Na tle liczebności KEP skromnie prezentuje się w niej liczba czynnych kardynałów. Pozostał już tylko metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Arcybiskupami są z urzędu rządcy każdej z czternastu rzymskokatolickich metropolii kościelnych i jednej metropolii greckokatolickiej. Oznaką ich szczególnej władzy i związków ze Stolicą Apostolską jest paliusz – wstęga z białej wełny, z czarnymi krzyżykami, nakładana na ornat w czasie uroczystej celebry. Tytuł arcybiskupa (ale bez prawa do paliusza) zachowują także metropolici seniorzy. Przysługuje on również koadiutorowi katowickiemu abp. Adrianowi Galbasowi.

Ewenementem na skalę światową jest u nas liczba biskupów pomocniczych, która wyraźnie przekracza liczbę biskupów diecezjalnych. Ponadto w zebraniach plenarnych KEP często uczestniczą przynajmniej niektórzy z 50 biskupów seniorów (zaproszeni są wszyscy). Wśród 44 biskupów diecezjalnych jest 41 rządców diecezji rzymskokatolickich oraz trzech rządców diecezji (eparchii) greckokatolickich.

Najwięcej biskupów pomocniczych, bo aż trzech i jeden arcybiskup koadiutor, pracuje w archidiecezji katowickiej. Po trzech biskupów pomocniczych mają archidiecezje warszawska, krakowska, lubelska i diecezja tarnowska. Na przeciwnym biegunie są diecezje bydgoska, drohiczyńska, legnicka, sandomierska i włocławska, w której nie ma czynnych biskupów pomocniczych. Chociaż celem reformy administracyjnej Kościoła w Polsce z roku 1992, która polegała na podziale wielkich diecezji, było zmniejszenie liczby biskupów pomocniczych, to ich liczba z roku na rok wciąż rośnie – mimo spadku liczby wiernych i księży.

 


KOLEGIALNOŚĆ, NIE DEMOKRACJA

Decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących Kościoła lokalnego podejmowane są przez Konferencję Episkopatu Polski na zebraniach plenarnych zwykłą większością głosów. Tylko w sprawach doktrynalnych i innych wprowadzających rozporządzenia ogólne wymagane jest poparcie dwóch trzecich uprawnionych do głosowania. W tych sprawach zwykle konieczne jest ich przedstawienie do rozeznania (recognitio) Stolicy Apostolskiej.

Zebrania plenarne odbywają się nie rzadziej jak dwa razy do roku. Zwykle trwają dwa dni. Zwołuje je i prowadzi przewodniczący KEP, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego. Do roku 1994, zgodnie z rodzimą tradycją, Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył każdorazowy prymas Polski. Niejako przedłużeniem tej tradycji był wybór kard. Józefa Glempa na dwie kolejne kadencje, chociaż funkcja przewodniczącego przestała być formalnie związana z prymasostwem. Jednak w marcu 2004 r. zebranie plenarne KEP funkcję przewodniczącego powierzyło abp. Józefowi Michalikowi. Jego zastępcą został abp Stanisław Gądecki. Obydwaj pozostawali na tych stanowiskach przez dwie pięcioletnie kadencje.

Przewodniczący KEP zwołuje zebrania plenarne, radę stałą, radę biskupów diecezjalnych oraz posiedzenia prezydium i przewodzi ich obradom. Przesyła dokumenty z zebrań plenarnych i rady biskupów diecezjalnych do Stolicy Apostolskiej. Reprezentuje KEP na zewnątrz, w szczególności wobec Stolicy Apostolskiej, innych konferencji biskupich oraz wobec władz państwowych. Z tej racji jego funkcja bywa porównywana z marszałkiem sejmu. Nie ma jednak władzy nad biskupami, duchowieństwem i wiernymi spoza swojej diecezji. Nie ma również narzędzi, aby egzekwować podporządkowanie się innych biskupów ustaleniom KEP, która w odróżnieniu od parlamentu jest ciałem kolegialnym, a nie demokratycznym.

Od marca 2014 r. przewodniczącym KEP jest abp Stanisław Gądecki, a jego zastępcą – abp Marek Jędraszewski. Ich druga i ostatnia kadencja kończy się w marcu 2024 r. W tym samym zresztą roku obydwaj hierarchowie osiągną wymagany prawem kanonicznym wiek emerytalny. Oznacza to poważne przetasowania w episkopacie. Szczególnie że będzie to czas przejścia na emeryturę również paru innych wpływowych metropolitów. A prócz tego z konieczności czeka nas zerwanie z niepisanym zwyczajem, że przewodniczącym zostaje dotychczasowy zastępca.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Redaktor naczelny tygodnika "Idziemy"
henryk.zielinski@idziemy.com.pl

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 27 stycznia

Piątek, III tydzień zwykły
Powierz Panu swą drogę, *
zaufaj Mu, a On sam będzie działał.

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): Mk 4, 26-34
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napiszNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter