17 maja
wtorek
Paschalisa, Slawomira, Weroniki
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Bp Wiesław Lechowicz - biskupem polowym Wojska Polskiego

Ocena: 0
414

Dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej i wieloletni Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego. Decyzję Ojca Świętego ogłosiła dziś w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Fot. BP KEP

Nowy biskup polowy Wojska Polskiego ma 59 lat. Biskupem jest od ponad 14 lat, z czego ponad 10 pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Od września 2014 roku jego biuro działa przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.  W czasie swojej posługi bp Wiesław Lechowicz podejmował wiele inicjatyw na rzecz Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju. Regularnie odwiedzał ośrodki polonijne i współpracował z organizacjami polonijnymi. Jest też inicjatorem międzynarodowych Kongresów Młodzieży Polonijnej i Kongresów Rodzin Polonijnych. Jego dewizą biskupią są słowa: „In finem diligere” (Do końca umiłować).

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej

Nuncjatura Apostolska
w Polsce
N. 7264/22

Ojciec Święty Franciszek

mianował biskupem polowym Wojska Polskiego dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Wiesława LECHOWICZA.

Warszawa, 15 stycznia 2022 roku.

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

Poprzednikiem bp. Wiesława Lechowicza na stanowisku biskupa polowego Wojska Polskiego był bp Józef Guzdek, który 16 lipca 2021 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim.

Bp Wiesław Lechowicz będzie czwartym biskupem polowym od czasu przywrócenia Ordynariatu Polowego przez św. Jana Pawła II, 21 stycznia 1991 r. i szóstym biskupem polowym w historii zinstytucjonalizowanego duszpasterstwa wojskowego w Polsce.

Bp Wiesław Lechowicz urodził się 22 grudnia 1962 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1987 roku w katedrze tarnowskiej z rąk bp. Jerzego Ablewicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w Krościenku nad Dunajcem, a następnie w parafii pw. św. Jadwigi w Dębicy. W 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej do Rzymu. W 1996 roku na Uniwersytecie św. Krzyża obronił rozprawę doktorską pt.: Predicazione e comunicazione. Analisi della predicazione omiletica alla luce della teoria della comunicazione.

Po powrocie ze studiów pracował w parafii pw. św. Mikołaja w Bochni i w parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Jednocześnie wykładał homiletykę i teologię pastoralną na Wydziale Teologicznym w Tarnowie.

W 1998 roku został mianowany kapelanem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, a we wrześniu 1999 roku objął obowiązki prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 2002 roku obronił pracę licencjacką w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 24 lutego 2004 roku Biskup Tarnowski powierzył mu obowiązki rektora WSD w Tarnowie. W tym czasie pracował też w Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programu homiletycznego w latach od 2001/2002 do 2006/2007.

22 grudnia 2007 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dr. Wiesława Lechowicza, Kapelana Jego Świątobliwości i rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Święcenia biskupie przyjął 16 lutego 2008 r. w Katedrze w Tarnowie z rąk bp. Wiktora Skworca.

W Konferencji Episkopatu Polski, w latach 2010-2012, był Delegatem ds. Powołań. Od października 2011 roku pełnił funkcję Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i Przewodniczącego Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą. Bp Lechowicz wchodzi także w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa; Duszpasterstwa oraz jest członkiem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto jest członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).

We wrześniu 2021 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego i za działalność na rzecz środowisk polonijnych.

Zobacz też:

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
(dossier Katolickiej Agencji Informacyjnej)

Różnica między ordynariatem a diecezją

Ordynariat Polowy, jest okręgiem kościelnym zrównanym prawnie z diecezją, posiadającym własnego biskupa, któremu powierzona jest troska pasterska o część Ludu Bożego z różnych tytułów (np. poprzez członków rodzin) związanego ze służbą w Wojsku Polskim oraz Strażą Graniczną i Służbą Ochrony Państwa. Istnienie Ordynariatu Polowego i działalność duszpasterska została zagwarantowana w Konkordacie zawartym między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Ordynariat Polowy różni się od diecezji kryterium przynależności wiernych do tej kościelnej jednostki administracyjnej. Do diecezji przynależy się ze względów geograficznych, mieszkając na jej terenie. Ordynariaty są tworzone dla konkretnych grup wiernych, które rozsiane są na różnych terenach, ale z jakiegoś powodu tworzą jednolitą wspólnotę, tak jak w przypadku wspólnoty żołnierzy i funkcjonariuszy wymienionych służb mundurowych.

Siedzibą Ordynariatu Polowego Kuria Biskupia Ordynariatu Polowego znajdująca się w Warszawie. Głównym kościołem Ordynariatu Polowego jest katedra polowa pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Długiej w Warszawie.

Posługa kapelanów wojskowych

W Ordynariacie Polowym funkcjonują obecnie 72 parafie. Posługę pełni 130 kapelanów zawodowych: 119 w szeregach Wojska Polskiego i 11 w Straży Granicznej oraz 4 greckokatolickich (dane z 2020 r.).

Posługą kapelanów objęte są wszystkie instytucje i jednostki wojskowe, uczelnie, szpitale, sanatoria oraz żołnierze polscy uczestniczący w misjach pokojowych poza granicami naszego kraju i w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy NATO i UE. W misjach pokojowych uczestniczyło ponad stu kapelanów, wielu brało w nich udział kilkakrotnie.

Oprócz posługi sakramentalnej skupionej wokół parafii wojskowych, duszpasterze Ordynariatu Polowego prowadzą kursy przedmałżeńskie i zajęcia z etyki. Są obecni wśród żołnierzy pełniących służbę na wschodniej granicy naszego kraju. Administrator apostolski Ordynariatu Polowego abp Józef Guzdek pełni obecnie także funkcję naczelnego kapelana harcerzy oraz delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji.

Od 1992 r. Ordynariat Polowy wydaje czasopismo informacyjno-formacyjne Nasza Służba, informujące o działalności biskupa polowego, kapelanów oraz wojska i służb mundurowych. Ordynariat Polowy jest aktywny także w Internecie, posiada swoją stronę (www.ordynariat.pl) oraz profile w mediach społecznościowych. W 1996 r. powstała Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, która pomaga nie tylko w kraju, ale również w rejonach konfliktów zbrojnych, misji pokojowych i stabilizacyjnych na całym świecie.

Od 1995 r. co roku Ordynariat przyznaje wyróżnienia Benemerenti Ordynariatu Polowego. Nagroda przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”.

Ordynariat Polowy jest aktywny także wśród społeczności duszpasterzy wojskowych na świecie. Dwukrotnie (w 1995 r. w Warszawie i w 2019 r. w Krakowie) gościł naczelnych kapelanów wojskowych, zrzeszonych w Międzynarodowej Konferencji Naczelnych Kapelanów Wojskowych (IMCCC). Co roku polscy żołnierze biorą udział w Międzynarodowej Pielgrzymce Żołnierzy do Lourdes oraz do Lewoczy na Słowacji. Ordynariat Polowy organizuje co roku międzynarodową pielgrzymkę na Jasną Górę, w której biorą udział żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy, Chorwacji i Słowacji. W ubiegłych dwóch latach z powodu pandemii pielgrzymka była odwołana.

Biskupi polowi

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. dostrzeżono konieczność powołania w siłach zbrojnych instytucjonalnie zorganizowanego duszpasterstwa wojskowego. 5 lutego 1919 r. papież Benedykt XV utworzył Biskupstwo Polowe, na którego czele stanął sufragan warszawski bp Stanisław Gall (1865–1942), jego następcą w 1933 r. został bp Józef Gawlina (1892–1964), który pełnił funkcję biskupa polowego do 1947 r., do czasu rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wroga polityka władz komunistycznych wobec Kościoła, uniemożliwiła odtworzenie przedwojennych struktur duszpasterstwa wojskowego. Władze powołały w to miejsce Generalny Dziekanat Wojska Polskiego, w ramach którego posługę pełnili kapelani 1. i 2. Armii Wojska Polskiego.

Pierwszym biskupem polowym odnowionego w 1991 r. Ordynariatu Polowego był bp Sławoj Leszek Głódź, który pełnił posługę do 2004 r., następnie w latach 2004–2010 biskupem polowym był bp Tadeusz Płoski, który 10 kwietnia 2010 r. zginął w katastrofie smoleńskiej. Spoczął w krypcie Katedry Polowej Wojska Polskiego. W miejscu tym spoczywa także abp. Stanisław Gall (pierwszy biskup polowy, nominowany 1919 r.) oraz bp Władysław Bandurski, nazywany Biskupem Legionów, faworyt Józefa Piłsudskiego do objęcia urzędu Biskupa Wojsk Polskich w 1918 r.

4 grudnia 2010 r., decyzją papieża Benedykta XVI piątym (wliczając dwóch przedwojennych biskupów polowych) w historii biskupem polowym został bp Józef Guzdek (ur. 1956), biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Abp Guzdek pełnił posługę biskupa polowego do 16 lipca 2021 r., kiedy Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem i metropolitą białostockim. Papież Franciszek zadecydował, że do czasu kanonicznego objęcia Ordynariatu Polowego przez nowego biskupa polowego, abp Józef Guzdek będzie administratorem apostolskim Ordynariatu Polowego.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 17 maja

Wtorek, V Tydzień Wielkanocny
Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać,
aby wejść do swojej chwały.

+ Czytania liturgiczne (rok C, II): J 14,27-31a
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszPOLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter