14 czerwca
piątek
Bazylego, Elwiry, Michala
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Papież na dzień misyjny: zaprośmy wszystkich na ucztę Pana

Ocena: 5
210

Do zaangażowania w dzieło misyjne i niesienia wszystkim Ewangelii zachęca Ojciec Święty w opublikowanym dzisiaj orędziu, na obchodzony w tym roku 20 października 98. Światowy Dzień Misyjny. Jego hasłem są słowa: „Idźcie i zaproście wszystkich na ucztę” (por. Mt 22, 9)

cathopic

Na wstępie Franciszek podkreśla aktualność tematu misji w ostatniej fazie procesu synodalnego. A chodzi o to, by pobudzić Kościół do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. Wskazuje, że misja ta winna cechować się stylem Tego, którego się głosi. "Głosząc światu piękno zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym, uczniowie-misjonarze czynią to z radością, cierpliwością, uprzejmością, które są owocami Ducha Świętego obecnymi w nich (por. Ga 5, 22); nie na siłę, bez przymusu, prozelityzmu; zawsze z bliskością, współczuciem i czułością, które odzwierciedlają Boży sposób bycia i działania" – stwierdza Ojciec Święty.

Papież podkreśla także eschatologiczną i eucharystyczną perspektywę misji Chrystusa i Kościoła. "Podczas gdy świat proponuje różne «uczty» konsumpcjonizmu, egoistycznego bogactwa, gromadzenia, indywidualizmu, Ewangelia wzywa wszystkich na boską ucztę, gdzie panuje radość, dzielenie się, sprawiedliwość, braterstwo, w komunii z Bogiem i z innymi" - wskazuje. Zaproszenie to jest nierozerwalnie związane z zaproszeniem do stołu eucharystycznego, gdzie Pan karmi nas swoim Słowem oraz Ciałem i Krwią. Dlatego wszyscy jesteśmy wezwani do intensywniejszego przeżywania każdej Eucharystii we wszystkich jej wymiarach, zwłaszcza w wymiarze eschatologicznym i misyjnym. "W tej perspektywie, w roku poświęconym modlitwie w ramach przygotowań do Jubileuszu 2025, pragnę zaprosić wszystkich do zintensyfikowania także i przede wszystkim uczestnictwa we Mszy św. i modlitwy w intencji ewangelizacyjnej misji Kościoła" – pisze Franciszek.

Wreszcie Ojciec Święty zaznacza, że adresatami głoszenia Kościoła są wszyscy. "Także dzisiaj, w świecie rozdartym podziałami i konfliktami, Chrystusowa Ewangelia jest łagodnym i mocnym głosem, który wzywa ludzi do spotkania się ze sobą, do uznania siebie nawzajem za braci i radowania się harmonią w różnorodności" – stwierdza Franciszek. Jednocześnie zaznacza , że uczniom-misjonarzom Chrystusa zawsze leży na sercu troska o wszystkich ludzi, każdego stanu społecznego i także moralnego. "Każdy człowiek, każdy mężczyzna i każda kobieta, jest adresatem Bożego zaproszenia do uczestnictwa w Jego przemieniającej i zbawiającej łasce" – podkreśla papież.

Franciszek wskazuje, iż "misja dla wszystkich wymaga zaangażowania wszystkich. Dlatego konieczne jest kontynuowanie drogi ku Kościołowi całkowicie synodalno-misyjnemu w służbie Ewangelii. Synodalność jest misyjna sama w sobie i odwrotnie, misja jest zawsze synodalna. Dlatego ścisła współpraca misyjna jest dziś jeszcze bardziej nagląca i konieczna zarówno w Kościele powszechnym, jak i w Kościołach partykularnych". Poleca posługę Papieskich Dzieł Misyjnych, zaznaczając, że zbiórki Światowego Dnia Misyjnego we wszystkich Kościołach lokalnych będą w całości przeznaczone na Powszechny Fundusz Solidarności, który następnie Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary rozdziela w imieniu papieża na potrzeby wszystkich misji Kościoła.

"Módlmy się do Pana, aby nas prowadził i pomagał nam być Kościołem bardziej synodalnym i misyjnym" – zachęca Ojciec Święty, polecając dzieło misyjne Kościoła wstawiennictwu Matki Bożej.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 13 czerwca

Czwartek, X Tydzień zwykły
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

+ Czytania liturgiczne (rok B, II): Mt 5, 20-26
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
Nowenna do św. Brata Alberta 8-16 VINajwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter