10 grudnia
niedziela
Julii, Danieli, Bogdana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Spowiedź bez rozgrzeszenia? - wyjaśnienia i sprostowania do artykułu

Ocena: 0.8
3232

Po publikacji artykułu „Spowiedź bez rozgrzeszenia?” pojawiły się u Czytelników – duchownych i świeckich – pewne zastrzeżenia czy wątpliwości co do zamieszczonych tam stwierdzeń. Stąd pragnę pewne kwestie doprecyzować, uszczegółowić i wyjaśnić.

fot.pixabay.com/CC0

Najpierw sprawa rozgrzeszenia osób „żyjących w konkubinacie i innych związkach”. W artykule napisałem, że „rozgrzeszenia nie mogą uzyskać wierni żyjący w powtórnych związkach cywilnych, tzn. niesakramentalnych”, poza oczywiście osobami żyjącymi w tzw. białych małżeństwach, po spełnieniu pewnych warunków. Ze względu na ograniczenia ilościowe nie rozwijałem szerzej tego zagadnienia. Pragnę dodać, że użyte przeze mnie sformułowanie jest pewnym skrótem myślowym, jednak nie do końca jest poprawne i może budzić pewne wątpliwości.

Otóż mając na uwadze nauczanie papieża Franciszka zawarte w adhortacji Amoris laetitia, trzeba stwierdzić, że w każdej konkretnej sytuacji małżonków rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach należy rozeznać ich konkretną sytuację i w pewnych przypadkach rozważyć możliwość przystępowania do Komunii Świętej. Chodzi o to, aby przyjść tym małżonkom z pomocą przez osobiste i duszpasterskie rozeznanie, gdyż pośród pewnej obiektywnej sytuacji grzechu osoba, która nie jest subiektywnie winna albo nie jest w pełni winna, może być w łasce Bożej, może wzrastać w życiu łaski i miłości, otrzymując w tym celu pomoc Kościoła. Rozeznanie to winno być podejmowane z pomocą spowiednika lub kierownika duchowego i powinno polegać na dokładnym poznaniu aktualnego statusu rodzinnego danej osoby (czy obojga osób związanych związkiem „nieregularnym”), jak też ustaleniu – wespół z małżonkami – winy, sytuacji grzechu oraz czynników łagodzących. Dyskusja, jak wprowadzić postanowienia papieskie do Kościoła w Polsce, trwała dość długo i zakończyła się uchwaleniem 8 czerwca 2018 r. przez Konferencję Episkopatu Polski „Wytycznych pastoralnych do adhortacji Amoris laetitia”.

Nadto należy zauważyć, że zdanie: „rozgrzeszenia nie mogą uzyskać wierni żyjący w powtórnych związkach cywilnych, tzw. niesakramentalnych” może okazać się zafałszowane, albowiem z punktu widzenia prawa kanonicznego błędne jest używanie określenia „małżeństwo niesakramentalne” w odniesieniu do osób ochrzczonych, które zawarły małżeństwo w Kościele, następnie się rozwiodły zgodnie z możliwościami, jakie daje prawo cywilne, i związały się na nowo, ale teraz jedynie związkiem cywilnym w USC. Ich związek nie jest małżeństwem w rozumieniu prawa kościelnego, ponieważ nie jest sakramentem.

O małżeństwach niesakramentalnych, czyli naturalnych, możemy mówić tylko w odniesieniu do osób nieochrzczonych lub ochrzczonego z osobą nieochrzczoną. Wszyscy ochrzczeni albo zawierają małżeństwo, które jednocześnie jest sakramentem, albo decydują się na związek pozornie podobny do małżeństwa, który jednak nim nie jest. Sakramentem małżeństwa nie jest nic innego, jak tylko rzeczywistość małżeństwa naturalnego w odniesieniu do dwojga ochrzczonych. Można więc powiedzieć, że w sakramencie małżeństwa mamy do czynienia z tą samą rzeczywistością, która ma dwa wymiary: naturalny i nadprzyrodzony. Rzeczywistość naturalna na mocy chrztu małżonków staje się sakramentem.

Użycie zatem terminu „związek niesakramentalny” było niefortunne, kiedy weźmie się pod uwagę powyższe wyjaśnienia. Może to zobrazować jeszcze inny przypadek, w którym np. osoba ochrzczona – po wcześniejszym cywilnym związku małżeńskim, który zakończył się rozwodem – postanawia zawrzeć kolejny związek, tym razem kościelny z osobą nieochrzczoną. Taki związek ze swej natury jest kanoniczny, ale niesakramentalny. Mimo to osoba ochrzczona trwająca w takim związku może przystępować do sakramentów świętych.

Jeżeli chodzi o przerwanie ciąży (aborcję), to w artykule przytoczono przepisy Kodeksu prawa kanonicznego oraz regulacje obowiązujące w polskich diecezjach, które określają duchownych i postępowanie co do uwolnienia od ekskomuniki i udzielenia rozgrzeszenia. Tracą one swoją moc – o czym nie wspomniano w artykule – na skutek zmiany wprowadzonej przez papieża Franciszka listem apostolskim Misericordia et misera (20 listopada 2016 r.) ogłoszonym na zakończenie Roku Miłosierdzia, zgodnie z którą każdy kapłan ma możliwość i jest uprawniony do odpuszczenia grzechu aborcji: „(…) udzielam od tej pory wszystkim kapłanom, na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji. To, czego udzieliłem w sposób ograniczony na okres jubileuszu (por. List, na mocy którego udziela się odpustu z okazji Jubileuszu Miłosierdzia, 1 września 2015 r.), zostaje obecnie przedłużone w czasie, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń” (nr 12). Powinno to wybrzmieć w artykule, niestety, nie zostało wspomniane. Stąd należy obecnie podkreślić, że nie ma żadnych ograniczeń co do uwolnienia od ekskomuniki i udzielenia rozgrzeszenia z grzechu aborcji.

Każdy penitent, w każdym konfesjonale, może znaleźć pojednanie z Bogiem, mając świadomość, że aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ kładzie kres niewinnemu życiu. Jednakże z równą siła trzeba stwierdzić, że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć miłosierdzie Boże, gdy znajduje serce skruszone, które prosi o pojednanie z Ojcem. Każdy kapłan winien się stać przewodnikiem, wsparciem i pociechą, towarzysząc penitentom na tej drodze specjalnego pojednania. Co więcej, należy sobie uświadomić, że konfesjonał nie powinien być salą tortur, ale miejscem miłosierdzia Pana.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

NIEDZIELNY NIEZBĘDNIK DUCHOWY - 10 grudnia

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): Mk 1, 1-8
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego) 
+ Komentarz „Idziemy” - Zwyczajność, prostota, skromność

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napiszNajczęściej czytane artykułyNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter