21 kwietnia
niedziela
Anzelma, Bartosza, Feliksa
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Wręczono medale. Benemerenti in Opere Evangelizationis

Ocena: 0
574

27 października wręczono medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” przyznawane osobom oraz instytucjom zasłużonym dla misji. Uroczystość rozpoczęła Msza święta w warszawskiej archikatedrze pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, homilię wygłosił bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji.

fot. www.twitter.com//EpiskopatNews/

Medal jest przyznawany w czterech kategoriach: I. za zasługi w dziele misyjnym; II. za pomoc modlitewną i duchową misjom; III. za pomoc materialną i finansową misjom oraz IV. za informację medialną.

W 2022 roku kapituła medalu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Jeża przyznała medale 14 osobom i instytucjom.

Nagrodzeni Medalem w 2022 roku:

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Zgromadzenie obchodzi jubileusz 100-lecia przybycia i posługi sióstr w Polsce. Zrodzone z misyjnych potrzeb Kościoła, rozwijało się dynamicznie w Europie, a także w Azji, Afryce i Ameryce. Dotarło również do Australii. Jest otwarte na wszystkie formy ewangelizacji: katechezę, służbę zdrowia, edukację, pracę socjalną i ewangelizację. Zgromadzenie obecnie liczy ponad 5 tys. Sióstr pochodzących z 78 narodowości, pracujących w 74 krajach. Ponad 60 sióstr z Polski pracuje na misjach.

Zgromadzenie Sióstr Klawerianek

Medal otrzymuje Zgromadzenie z racji 100. śmierci założycielki bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Siostry mają ogromny wkład we współpracę misyjną na polu ogólnopolskim i diecezjalnym. Uczestniczą w pracach wielu referatów misyjnych, wydają prasę, organizują spotkania dla animatorów i współpracowników.

Sekcja Misjologii Wydziału Teologii UKSW

Wykładowcy od wielu lat bezpośrednio, aktywnie i ofiarnie uczestniczą w animacji i formacji misyjnej. Współtworzą czasopismo „Lumen gentium. Zeszyty misjologiczne” oraz redagują artykuły do „Misje dzisiaj”. Prowadzą zajęcia i wykłady w Szkole Animacji Misyjnej, podczas grudniowej sesji misjologicznej i czuwania PUM na Jasnej Górze, w czasie jesiennych spotkań PDM i innych środowisk misyjnych. Organizują sesje naukowe i sympozja misjologiczne na UKSW. Uczestniczą w międzynarodowym projekcie formacji misyjnej on-line. Angażują się w formację misyjną seminarzystów i osób konsekrowanych oraz konsolidację środowisk służących dziełu misyjnemu Kościoła w Polsce.

Kategoria I

O. Andrzej Fecko SVD

W 1980 r. wyjechał do pracy misyjnej w Angoli. Utworzył Ośrodek zdrowia, pomagający chorym na malarię, HIV/AIDS i gruźlicę. Dzięki jego staraniom, w 1996 r., uroczyście otwarto Centrum Zdrowia im. św. Łukasza w Kifangondo. Poświęcono gabinety lekarskie, laboratorium, aptekę, pracownię RTG, magazyn, kuchnię i pomieszczenia biurowe. W 1999 r. rozbudowano Centrum. Wybudowano ambulatoria, łazienki oraz sale chorych. W 2005 r. oddano do użytku laboratorium przeciwgruźlicze, gabinet przyjęć pacjentów oraz salę seminaryjną. W 2007 r. , w ostatnim etapie budowy powstała sala szpitalna dla chorych na HIV i gruźlicę. Ośrodek współpracuje z Akademickim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Zrealizowano 5 dużych projektów pomocowych MSZ. Szpital w Kifangondo uczestniczy w narodowych programach Angoli „Walka z AIDS” oraz „Walka z gruźlicą”. Ojciec Andrzej jest pomysłodawcą centrum medycznego, kierował nim od początku powstania do 2013 r. Od 2014 r. pracuje duszpastersko w Portugalii. Oprócz troski o rozwój i funkcjonowanie Ośrodka w Kifangondo o. Andrzej pomagał w rozwoju ośrodka dla trędowatych prowadzonego przez siostry ze zgromadzenia misyjnego Służebnic Ducha Świętego w Fundzie.

S. Leona Irena Kosowska, Siostry Służebniczki Starowiejskie

Wstąpiła do Zgromadzenia w Republice Południowej Afryki w 1956 r. Od 1966 r. była nauczycielką w prowadzonych szkołach w Zambii i RPA. Pracowała z dziećmi i młodzieżą, uczyła języka francuskiego, prowadziła prace duszpasterską. Do dziś, mimo zaawansowanego wieku, pracuje wśród ubogich w Lusace, w Matero.

O. Alojzy Chrószcz OMI

W 1978 r. wyjechał na misje do Kamerunu. Pracował w Guider, Mandama, Bibemi, Garigombo-Ngoundi i Youkadouma. Obecnie pracuje w Figuil. Od lat organizuje budowę szkół, przedszkoli i szpitali. Wybudował 8 szkół podstawowych, 10 przedszkoli, 25 studni głębinowych oraz 25 kaplic i kościołów w różnych regionach Kamerunu, (głównie dla Pigmejów we wschodniej części kraju). Obecnie pracuje nad wydaniem ksiąg liturgicznych i Mszału w języku gidarskim. Angażuje się w pomoc medyczną dla Kameruńczyków. Jest osoba bardzo aktywną. Chętnie udziela wywiadów, dzieli się materiałami z misji.

Kategoria II

Agnieszka Czarnolas-Chudzik

Jest przedstawicielką Żywego Różańca diecezji siedleckiej. Organizuje pomoc duchową dla misjonarzy. W czasie pielgrzymek diecezjalnych i spotkań formacyjnych dba, aby nie zabrakło modlitwy za misje i wsparcia misjonarzy.

Józef Antonik

Emeryt z Ostrowa Lubelskiego, ponad 18 lat pości o chlebie i wodzie trzy razy

w tygodniu, by zaoszczędzić na wsparcie misji (Adopcja na odległość, sierociniec, misje salezjańskie). Codziennie modli się nocą. Po śmierci żony miał poważne problemy zdrowotne, wszystkie cierpienia ofiaruje w intencji misji.

Kategoria III

Prokura Misyjna OMI w Poznaniu

Od ponad 50 lat szerzy ideę misji i wspiera oblacką ewangelizację misyjną, przede wszystkim tam, gdzie są polscy misjonarze. Dzięki pomocy Przyjaciół Misji wspiera misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ojcowie z Prokury szerzą ideę misyjną poprzez animację, rekolekcje, warsztaty dla animatorów i młodzieży, prelekcje, kazania, spotkania, współpracę

z organizacjami kościelnymi, opiekę nad chorymi misjonarzami w kraju. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powstały liczne grupy modlitewne i wspierające materialnie misje. Od 1970 r. Prokura pomaga misjonarzom w Kamerunie wysyłając kontenery i paczki. Potem pomagano także na Madagaskarze, a nawet na Sri Lance. Oprócz żywności przekazywano odzież, szaty liturgiczne, sprzęty liturgiczne, dzwony i pomoc medyczną. Prokura wspomaga misje finansowo. Obecnie obszar udzielanej pomocy poszerzył się o Ukrainę, Białoruś, Turkmenistan, kraje Ameryki Łacińskiej i Rosję. Prokura przekazuje misjonarzom intencje mszalne oraz troszczy się o chorych i przyjeżdżających na urlopy. Wspólnota Przyjaciół Misji liczy obecnie 25 tys. członków w Polsce i krajach europejskich. Wspólnoty istnieją w 50 parafiach.

Ks. prał. Tadeusz Gut

Ks. prał. Tadeusz Gut jest proboszczem par. św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumii Zagórzu od 38 lat. Wspierał działalność misyjną poprzez liczne akcje: wybudowanie 31 studni na kontynencie afrykańskim; przekazanie 154 obrazów Bożego Miłosierdzia dla parafii na terenie Nigerii, Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu oraz 50 000 koronek do Bożego Miłosierdzia; przyczynił się do zakupu agregatora prądotwórczego dla szkoły w Uyo. Objął opieką stypendialną 117 uczniów tejże szkoły; wybudował szkołę przy granicy kameruńsko-nigeryjskiej; przekazał ponad 2 tony przyborów szkolnych oraz puzzli i maskotek dla Nigerii, Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu; sfinansował zakup łodzi motorowej dla misjonarza w Nigerii; wybudował ośrodek szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych w Republice Środkowoafrykańskiej; sfinansował zakup komputerów i drukarek laserowych dla dwóch kleryków z Republiki Środkowoafrykańskiej, studiujących w Tarnowie; przyczynił się do zakupu 20 wózków dla niepełnosprawnych w Czadzie; przekazywał fundusze na zakup żywności i lekarstw dla uchodźców w Juba z Sudanie Południowym; przekazywał fundusze na kształcenie kleryków w diecezji Campo Maior w Brazylii.

Wojciech Zięba

Polska Fundacja dla Afryki powstała w 2012 r. pomaga polskim misjonarzom w dziedzinie ochrony zdrowia: budowa i remonty, wyposażanie szpitali, ośrodków zdrowia, laboratoriów, budowa studni, misje medyczne; edukacji: budowa i remonty szkół, przedszkoli, finansowanie przyszkolnych farm i gospodarstw; wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Polską Fundację dla Afryki założył i prowadzi Wojciech Zięba. W ciągu 10 lat zrealizowano ponad 300 projektów w 20 krajach Afryki na łączną kwotę ok. 25 mln zł. Wśród projektów szczególne miejsce zajmuje budowa studni (100 takich inwestycji, obejmujących studnie głębinowe oraz kopane). Fundacja pomaga głodującym dzieciom np. na Madagaskarze czy Burundi. Największym, ukończonym dotąd projektem fundacji jest Szpital Polski w Antsirabe na Madagaskarze, otwarty w grudniu 2022 r. Jest to szpital na 100 łóżek. Obecnie fundacja buduje drugi szpital w Mampikony. Kolejnym szpitalem, który powstaje jest szpital w Abong-Mbang w Kamerunie. Fundacja współpracuje z licznymi misjonarzami w Kamerunie, Tanzanii, na Madagaskarze, Republice Środkowoafrykańskiej i Zambii. Wszystkie projekty są opisane na www.pomocafryce.org

Kategoria IV

Redakcja dwumiesięcznika „Świat Misyjny”

Najszerzej wydawana gazeta misyjna dla dzieci. Obecnie dwumiesięcznik dociera do szerokiego grona odbiorców poprzez diecezje i prenumeratę szkolną i indywidualną. Magazyn dla dzieci podejmuje tematykę animacji misyjnej; językiem dziecięcym tłumaczy wydarzenia misyjne. Stałe rubryki przybliżają wartość modlitwy, Słowa Bożego oraz działania na rzecz misji.

Katolickie Radio „Podlasie”

Radio od 30-tu lat promuje problematykę misyjną w swych audycjach. Redaktorzy często zapraszają misjonarzy. Robią wywiady, zachęcają do wsparcia misji, systematycznie informują o stałych akcjach pomocy misjom. Są obecnie na wszystkich wydarzeniach ogólnopolskich, Wakacyjnych Spotkaniach Misjonarek i Misjonarzy, informując o tym, co się dzieje w środowisku misyjnym.

Katolicka Rozgłośnia Radiowa „Fiat”

Powstała w 1991 r. rozgłośnia prowadzi systematycznie audycje misyjne promując misje

w mediach. Od przeszło 30 lat odbywają się audycje i spotkania z misjonarzami, reportaże misyjne i transmisje wydarzeń misyjnych z diecezji i Polski.

Podczas gali wręczenia nagród w Muzeum Archidiecezjalnym obecnych było wielu misjonarzy posługujących w różnych zakątkach świata.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” ustanowiony został przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 2017 roku, w 50. rocznicę istnienia Komisji.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

NIEDZIELNY NIEZBĘDNIK DUCHOWY - 21 kwietnia

Czwarta Niedziela Wielkanocna
Niedziela Dobrego Pasterza
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

+ Czytania liturgiczne (rok B, II): J 10, 11-18
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego) 
+ Komentarz "Idziemy" - Powołani do łączenia kropek

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napiszNajczęściej czytane artykułyBlog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter