20 czerwca
czwartek
Diny, Bogny, Florentyny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - Czwartek - IX tydzień zwykły - wspomnienie św. Norberta, biskupa

519

Jeśli pierwsze czytanie wskazywało nam subtelnie tę prawdę zawartą w starochrześcijańskim hymnicznym wyznaniu wiary, to Ewangelia będzie o wiele bardziej bezpośrednia. Kolejne spotkanie Jezusa z uczonymi w Piśmie, kolejna konfrontacja.

Tekst czytań

Fot. Canva

komentarze Bractwa Słowa Bożego,
autor: dr Mateusz Krawczyk

Pierwsze czytanie: 2 Tm 2, 8-15

Czytanie z Drugiego Listu do Tymoteusza zawiera, zdaniem wielu egzegetów, starochrześcijański hymn pochodzenia liturgicznego. Chodzi o słowa wprowadzone charakterystyczną formułą: „Nauka to godna wiary”. Następujące po nim cztery zdania – każde z nich wprowadzone tym samym spójnikiem „jeśli” (gr. ε?, czyt. ej) – stanowią niejako syntezę wiary, jej wyznanie. Każde z czterech zdań jest zbudowane na zasadzie paralelizmu (antytetycznego lub synonimicznego), co jeszcze bardziej zdaje się potwierdzać hymniczność. Mamy tu do czynienia z niezwykłą syntetycznością wypowiedzi – to, co my wyrażamy w tłumaczeniu kilkoma słowami, np. „wespół z Nim żyć będziemy”, greka potrafi wyrazić jednym czasownikiem złożonym – i jednocześnie niesamowitą głębią myśli wiary.

W kilku słowach tego krótkiego hymnu wyrażona jest wiara w chrzest zanurzający w śmierci Chrystusa i w życie, którym nas obdarza; trwanie przy wierze mimo przeciwności i przyszłe życie z Nim w królestwie niebieskim. Ale może nade wszystko w to, że On nigdy nie może przestać nas kochać – „On wiary dochowuje” albo „On pozostaje wierny”, jak możemy oddać te słowa w innym przekładzie, albo jeszcze jak tłumaczy Nowy Przekład Dynamiczny: „A jeśli ktoś – myśląc światowymi kategoriami – przypuszcza, że będzie inaczej, bo jest przyzwyczajony do tego, że ludzie często nie dotrzymują swoich obietnic, to musi zrozumieć, że z Bogiem tak nie jest. On zawsze jest wierny swemu Słowu. Jakże bowiem mógłby się wyprzeć samego siebie?!”.

A przecież powiedział, że nas kocha.

Psalm responsoryjny: Ps 25, 4-5. 8-9. 10 i 14

Psalm responsoryjny stanowi dla nas otuchę w świecie, w którym niekiedy niełatwo się odnaleźć, w którym tak łatwo się czasami zgubić. I młodzi, i starsi nie raz słyszą, że każdy ma swoją drogę, każdy musi ją odnaleźć. Ale może nazbyt często odczytujemy te słowa w duchu postmodernistycznego relatywizmu? Jeśli każdy ma swoją drogę, to każda z dróg może być równie dobra. Albo jeszcze inaczej: każda droga po prostu jest – ani dobra, ani zła. Nierzadko głęboki relatywizm unika przecież wartościowania.

To nieprawda! – zdaje się krzyczeć psalmista w Ps 25. Nie mamy chodzić własnymi ścieżkami. Jesteśmy ludźmi, nie kotami. Mamy chodzić drogami Pana. Tymi samymi, które Izajasz kazał Izraelowi – i nam również – przygotować: „Przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie Jego ścieżki” (por. Iz 40,3; por. Mk 1,3 i par.). On nam w tym pomoże. Wskaże drogę grzesznikowi, którym jestem.

Ewangelia: Mk 12, 28b-34

Jeśli pierwsze czytanie wskazywało nam subtelnie tę prawdę zawartą w starochrześcijańskim hymnicznym wyznaniu wiary, to Ewangelia będzie o wiele bardziej bezpośrednia. Kolejne spotkanie Jezusa z uczonymi w Piśmie, kolejna konfrontacja. Ale tym razem uczony – jak się wydaje, a co dzieje się nieczęsto – pyta szczerze. I otrzymuje odpowiedź-cytat z Pwt 6,4-5 – słynne, powtarzane przez Żydów dwa razy dziennie „Szema Israel”. Jednak to dopiero komentarz uczonego w Piśmie do odpowiedzi Jezusa sprawia, że Pan powie mu, że jest blisko królestwa Bożego. Cóż takiego powiedział uczony? Powiedział, na czym słuchanie Boga polega, powiedział to, co dobrze znał z Księgi Ozeasza, a o czym wielu współczesnych mu Izraelitów już zapomniało: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń” (Oz 6,6). Bo miłość Boga i bliźniego to nie przestrzeganie przepisów.

PODZIEL SIĘ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 20 czerwca

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Dzień powszedni
Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: «Abba, Ojcze».

+ Czytania liturgiczne (rok B, II): Mt 6, 7-15
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)Najwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter