18 czerwca
wtorek
Marka, Elzbiety
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - Czwartek - VII tydzień wielkanocny - Święto św. Andrzeja Boboli

582

Chwała Boża jest w centrum życia Kościoła. Kościół uczy nas i wychowuje, by wielbić Boga całym życiem. To uwielbienie ma źródło w życiu Jezusa.

Tekst czytań

wikipedia

komentarze Bractwa Słowa Bożego,
autor: ks. dr Leszek Rasztawicki

Pierwsze czytanie: Ap 12, 10-12a

Rozważany dzisiaj fragment ukazuje triumf Kościoła, który jednoczy się we wspólnym uwielbieniu Boga mieszkańców ziemi i przebywającymi w niebie świętymi. Radość mieszkańców ziemi wynika z faktu uwolnienia od władzy szatana, które zwieńczone zostaje męczeństwem. Jest to największa próba. Z jednej strony naturalne pragnienie ochrony i obrany życia, z drugiej chwalebne zwycięstwo. Szatan ma tutaj wielkie pole do popisu, gdyż kusi i nęci największymi emocjami, pragnieniem zachowania życia, budząc nieufność do samego Boga. Również w czasie konania Jezus doświadczał największej próby –  „jeśli jesteś synem Bożym, zejdź z krzyża”. Jezus pokonał ludzki strach i lęk, przeszedł przez bramy śmierci i wlał nadzieję zwycięstwa. Śmierć Jezusa staje się wzorem i siłą wobec wszelkiego prześladowania.

Taka postawa wiary jest wyrazem najdoskonalszego zjednoczenia z Bogiem. Duch Święty może skutecznie przemieniać nas wewnętrznie. Każdy z nas staje się w pełni człowiekiem, na ile rozwija w sobie przestrzeń duchową. Nie chodzi tylko o jakiś świat idei, który przenika nasze myślenie i działanie. Rozwój życia duchowego to przyjmowanie uświęcającej łaski Chrystusa. Mamy dorastać do pełni i miary Chrystusowej. To dorastanie to odważne świadectwo i wierność Jezusowi w kroczeniu drogą Ewangelii. Niedojrzałość często spowodowana jest brakiem jakiegokolwiek życia duchowego i wewnętrznego.

Życie i działanie świętego Andrzeja Boboli jest wyrazem najwyższego zjednoczenia z Bogiem, aż do całkowitego zanegowania samego siebie, by je oddać całkowicie Bogu aż po ofiarę własnego życia za innych. Taką łaską może obdarzyć tylko sam Jezus, który złożył ofiarę ze swego ciała, przeszedłszy ze śmierci do życia w Bogu Ojcu. Święty Andrzeju Boboli, wielki Orędowniku i Patronie Polski, módl się za nami!

Psalm responsoryjny: Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

Psalm 34 jest zachętą dla wszystkich „ubogich” i „bojących się Boga”, aby trwali w ufności Bogu w różnych przeciwnościach. A jednocześnie jest pouczeniem, że jedyną słuszną drogą do owocnego życia na ziemi jest służba Bogu i szukanie u Niego ukojenia w wielorakich niedolach i doświadczeniach codzienności.

Drugie czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 13-17

Wezwania do jedności i zgody często powtarzają się w listach świętego Pawła. Ich doniosłość i powtarzalność świadczą jak wielką wagę Apostoł Narodów przywiązywał do wewnętrznego spokoju i harmonii w Kościele, wszystkich zakładanych przez niego wspólnotach. Nie tylko uroczyście napomina i przestrzega, ale przede wszystkich czyni to w Imię Jezusa.  Poszczególne wspólnoty nie są tylko pouczane słowa świętego Pawła, ale autorytetem samego Chrystusa, który oddał życie za nas wszystkich, by wszystkie dzieci rozproszone zjednoczyć w Bogu Ojcu. Zatem wszelkie rozłamy i niezgoda sprzeciwiają się Bożemu planowi w Chrystusie. Nie chodzi tu tylko o pozory jedności i zgody, ale głębsze wejście w tajemnicę Odkupienia w Jezusie Chrystusie, która oznacza jednomyślność w działaniu dla dobra wspólnego w Bogu.

Ewangelia: J 17,20-26

Chwała Boża jest w centrum życia Kościoła. Kościół uczy nas i wychowuje, by wielbić Boga całym życiem. To uwielbienie ma źródło w życiu Jezusa. To On Bóg-Człowiek Sam pokazał Swym życiem, jak uwielbiać Boga. Kościół jest szczególnym miejscem uwielbienia Boga. Mamy tę nadprzyrodzoną możliwość w każdej Eucharystii, a szczególnie w Komunii świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Wpatrywanie się Jezusa jest oglądaniem chwały Boga. Ta chwała najpełniej objawia się w Bożym miłosierdziu. Uwielbić Boga to przyjąć Jezusa, posłanego na świat, który w pełni objawia miłość Boga. Zatem z radością wyśpiewujmy Bogu „Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Jezusowi […]”. Jezus jest chwałą Ojca i w Nim my jesteśmy umiłowani przez Boga.

PODZIEL SIĘ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 18 czerwca

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Dzień powszedni
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

+ Czytania liturgiczne (rok B, II): Mt 5, 43-48
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)Najwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter