24 września
niedziela
Gerarda, Ruperta, Tomiry
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - Piątek, VIII Tydzień zwykły

559

Jezus, poszukując dojrzałych fig, odnosi to w duchu prorockim do Izraela, w którym Bóg poszukuje dobrych owoców sprawiedliwości i wierności Przymierzu, ale ich nie znajduje.

-teksty czytań-

fot.www.cathopic.com/Clari Emiliano

komentarze Bractwa Słowa Bożego
autor: ks. dr Leszek Rasztawicki

Pierwsze czytanie: Syr 44,1.9-13

Mędrzec Boży Syrach głosi pochwałę wspaniałych przodków Izraela, którzy odznaczali się wiarą i pobożnością. Wiara to ufność Bogu w różnych przeciwnościach i doświadczeniach, a pobożność to wierność Bogu w postępowaniu, nawet za cenę sprzeciwu i prześladowań ze strony świata, odrzucającego wartości Boga. Można by zapytać, co stanowi skarb i dobrobyt społeczności ludzkiej, czy tylko dobra materialne i bogactwo tego świata?

Otóż Syrach wskazuje, że największym skarbem są przodkowie pełni wiary i pobożności. W naszym rozumieniu we wspólnocie Kościoła tworzą ją błogosławieni i święci. Dziedzictwo wiary przodków jest największym bogactwem narodów, fundamentem budowy lepszej przyszłości. Święty Jan Paweł II nauczał, że kto niszczy swoją tożsamość, ten niszczy swoją rodzinę i swój naród. Wychwalajmy zatem wielkie dzieła naszych przodków i uwielbiajmy Boga, który objawił swoją miłość w ich pięknym i świętym życiu.

Psalm responsoryjny: Ps 149,1b-2.3-4.5-6a i 9b

Psalm 149 jest hymnem zwycięzców na cześć Boga. Przypomina swą teologią pieśń zwycięstwa na cześć Baranka Paschalnego w Księdze Apokalipsy, jaką śpiewają odkupieni i zbawieni w niebie przed tronem Boga. W rozważanym psalmie pieśń zwycięstwa śpiewają dwie grupy ludzi. Psalmista określa ich dwoma terminami hebrajskimi. Pierwsza grupa to anawim – ubodzy w duchu, pokorni. To są ci, którzy ufają bezgranicznie Bogu i w Nim pokładają swą nadzieję. Drugą grupę stanowią hasidim – pobożni, bogobojni, innymi słowami święci. To są ci, którzy są wierni Bogu i postępują w sposób sprawiedliwy. Śpiewają oni Bogu pieśń nową, bo oto stare i dawne zło zostało pokonane mocą Boga Stwórcy i Odkupiciela.

Ewangelia: Mk 11,11-25

Przedziwna historia z nieurodzajnym figowcem może wprawić nas w zadziwienie, a nawet konsternację. Może pozornie ukazać działanie Jezusa jako wyraz gniewu. Zwłaszcza, że jest podkreślone, że nie był to czas na figi. Ponadto wydarzenie z drzewem figowym miało miejsce w czasie paschalnym, czyli w kwietniu, a czas na figi przewidziany jest dopiero na czerwiec. Co zatem pragnie ukazać nam święty Marek poprzez działanie Jezusa?

W Księgach Prorockich Izrael jest przedstawiany jako figi lub figowiec (por. Jr 24,1-8; Oz 9,10; Jl 1,7). Jezus, poszukując dojrzałych fig, odnosi to w duchu prorockim do Izraela, w którym Bóg poszukuje dobrych owoców sprawiedliwości i wierności Przymierzu, ale ich nie znajduje. Przypowieść ta wyraża smutek Jezusa z powodu niedojrzałości Izraela i braku czujności, by rozeznawać znaki Boże. A oto za niedługo nastąpi największy znak Boga, jakim jest Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa.

PODZIEL SIĘ:

NIEDZIELNY NIEZBĘDNIK DUCHOWY - 24 września

Niedziela, XXV Tydzień zwykły
Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus,
a umrzeć – to zysk.

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): Mt 20, 1-16a
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego) 
+ Komentarz „Idziemy” - Do każdego inaczej

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napisz

- Reklama -


Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter