27 stycznia
poniedziałek
Przybysława, Anieli, Jerzego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Dziedziczenie OFE i subkonta ZUS

Ocena: 0
428

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku w OFE polega na wypłacie środków zgromadzonych na rachunku osoby ubezpieczonej w związku z jej śmiercią w dwóch częściach.

fot. pixabay.com/CC0

Od lutego 2014 r. obowiązują nowe zasady podziału składki emerytalnej. Część składki, jak do tej pory, trafia do ZUS na indywidualny rachunek ubezpieczonego, część – na utworzone subkonto w ZUS, również przypisane do ubezpieczonego, a część – do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), jeżeli taki wniosek złożył ubezpieczony.

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku w OFE polega na wypłacie środków zgromadzonych na rachunku osoby ubezpieczonej w związku z jej śmiercią w dwóch częściach. Pierwsza część przysługuje małżonkowi zmarłego członka OFE, druga część przysługuje osobie uposażonej przez zmarłego członka OFE.

Zwaloryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę zewidencjonowane na subkoncie podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonta na takich samych zasadach jak środki zgromadzone w OFE.

Gdy małżonek osoby zmarłej, dla której ZUS prowadzi subkonto, nabywa prawo do środków zgromadzonych na rachunku w OFE, jako osoba uprawniona wskazana przez zmarłego albo jako jego spadkobierca, przypadającą mu w wyniku podziału część składek ewidencjonuje się na jego subkoncie, a jeżeli zażąda przekazania środków zmarłego zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym – na jego rachunku w OFE.

W przypadku osób będących członkami OFE fundusz ma obowiązek zawiadomić ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, oraz o ich udziale w tych środkach w terminie 14 dni od dnia dokonania tego podziału.

W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia ZUS część składek przypadających małżonkowi w wyniku podziału ewidencjonuje na subkoncie tego małżonka jako składki, odpowiednio na dzień ustania wspólności majątkowej albo dzień śmierci ubezpieczonego, a część składek przypadających uprawnionym w wyniku podziału składek zewidencjonowanych na subkoncie wypłaca bezpośrednio tym uprawnionym w takiej formie, w jakiej następuje wypłata w OFE.

Osobie, której ZUS założył subkonto, jest dokonywana jednorazowa wypłata składek zewidencjonowanych na subkoncie, w przypadku gdy OFE dokonał tej osobie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w OFE.

OFE zawiadamia ZUS o dokonaniu jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w funduszu w terminie 14 dni od dnia dokonania tej wypłaty. ZUS dokonuje jednorazowej wypłaty składek zewidencjonowanych na subkoncie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Idziemy nr 35 (724), 1 września 2019 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 27 stycznia

 Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida
Dziś w Kościele: piniedziałek, III tydzień zwykły, wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy
Czytania liturgiczne (rok A, II): 2Sm 5,1-7.10; Ps 89 (88),20.21-22.25-26; Mk 3,22-30
+ Komentarz Bractwa Słowa Bożego do czytań

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYNajczęściej czytane artykułyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -