15 grudnia
sobota
Niny, Celiny, Waleriana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Kto i co odśnieża?

Ocena: 0
1963

Właściciel nieruchomości, który nie odśnieży chodnika i nie uprzątnie śniegu z dachu, musi liczyć się z odpowiedzialnością odszkodowawczą

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku sprzątać chodnika, na którym jest płatny postój lub parkowanie samochodów.

Oprócz właściciela obowiązek utrzymania w czystości chodnika mają również współwłaściciele, użytkownicy, najemcy czy dzierżawcy. W przypadku budynków wielomieszkalnych obowiązki właściciela nieruchomości, czyli również odśnieżanie, należy do zarządcy nieruchomością wspólną, np. do wspólnoty mieszkaniowej. Uprzątnięty z chodnika śnieg powinien być składowany w miejscu, w którym nie będzie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów, a jego usunięcie z chodnika należy już do obowiązków zarządcy drogi.

Sprawą odśnieżania chodników i ewentualnego odszkodowania za upadek zajmował się Sąd Najwyższy, który stwierdził, że w warunkach odwilży w okresie zimy, w nocy, w czasie opadu atmosferycznego nie sposób oczekiwać od właściciela nieruchomości przylegającej do chodnika, aby w sposób nieprzerwany, permanentny zapewniał uprzątnięcie błota, śniegu i lodu. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określają częstotliwości wykonywania tych czynności. Właściciel nieruchomości dochowa więc należytej staranności w tym względzie, jeśli czynności te są przez niego rzeczywiście wykonywane w sposób periodyczny, choćby efekt tych czynności nie był trwały.

Właściciel lub zarządca budynku mają obowiązek utrzymywać i użytkować go zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, a także utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, tak aby nie doszło do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Takie obowiązki na właściciela budynku nakłada prawo budowlane. Należy przy tym pamiętać, że kto nie utrzymuje budynku w należytym stanie technicznym, użytkuje go w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania budynku, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kto zaś, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.

Właściciel nieruchomości, który nie odśnieży chodnika i nie uprzątnie śniegu z dachu, co by skutkowało tym, że przechodzień złamie nogę czy rękę, musi liczyć się z odpowiedzialnością odszkodowawczą czy nawet zadośćuczynieniem.

Idziemy nr 51 (637), 17 grudnia 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnymNajczęściej czytane artykułyNajwyżej oceniane artykułyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -