20 stycznia
środa
Fabiana, Sebastiana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Odśnieżanie chodnika

Ocena: 0
494

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

fot.pixabay.com/CC0

Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Ponadto właściciel posesji jest zwolniony z konieczności odśnieżania, jeżeli między działką a chodnikiem jest pas zieleni bądź inny rodzaj infrastruktury, za którą odpowiada gmina.

Jeżeli obowiązki utrzymania czystości chodnika, dachu czy posesji mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku właściciel może w drodze umowy, zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości.

Obowiązki utrzymania czystości ciążą nie tylko na właścicielu nieruchomości, ale także współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Współwłaściciel nieruchomości, dla potrzeb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, traktowany jest jak właściciel. Ustawa w tym zakresie nie zawiera żadnych wyjątków różniących obowiązki współwłaścicieli, np. w zależności od wielkości posiadanego udziału. Nie zawiera też uregulowań, które wyłączałyby obowiązki jednego ze współwłaścicieli z uwagi na szczególne ukształtowane wzajemnych relacji majątkowych.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Właściciel nie musi martwić się o chodnik, który nie znajduje się bezpośrednio przy granicy jego nieruchomości. Tak samo obowiązek utrzymania czystości ciąży na gminie, jeżeli pobiera opłaty za postój lub parkowanie samochodu w miejscu przeznaczonym na ruch pieszy. Usuwać zabrudzeń, np. liści czy śniegu, właściciel nie musi z przystanków autobusowych czy tramwajowych, które są wyraźnie wydzielone krawężnikiem lub znakiem poziomym torowisk pojazdów szynowych.

Konsekwencją naruszenia tych obowiązków jest kara grzywny za wykroczenie. Gmina może również sama posprzątać chodnik na koszt właściciela. Co więcej, osoba, która potknęła się na chodniku oblodzonym, mokrym lub na którym były nieuprzątnięte liście i złamała np. nogę, może żądać odszkodowania. Odszkodowanie to zwykle zwrot kosztów leczenia urazu (to zazwyczaj efekt upadku), ale również kosztów późniejszej rehabilitacji i zadośćuczynienia za krzywdę. Nie można wykluczyć też kosztów renty.

Idziemy nr 01 (792), 03 stycznia 2021 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 20 stycznia

Środa, II Tydzień zwykły
+ Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika albo wspomnienie św. Sebastiana, męczennika
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Hbr 7,1-3.15-17; Ps 110,1b-4 ; Mk 3,1-6
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYE-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter