13 grudnia
czwartek
Lucji, Otylii
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Renta dla małżonka i rodziców

Ocena: 0
364

Nie wszyscy pamiętają, że o rentę rodzinną po zmarłym może starać się także jego małżonek, a nawet rodzice

Muszą jednak zostać spełnione dodatkowe warunki, zarówno przez osobę zmarłą, jak i uprawnionego do renty rodzinnej.

Renta rodzinna przysługuje wdowie/wdowcowi, który do dnia śmierci pozostawał z osobą zmarłą we wspólności małżeńskiej. Dodatkowo prawo to przysługuje po spełnieniu jednego z warunków, tzn. albo jeżeli w chwili śmierci małżonka ukończył 50 lat lub był niezdolny do pracy, albo jeżeli wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli kształci się ono w szkole – 18 lat. Rentę otrzyma również małżonek, który sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Innym warunkiem, którego spełnienie uprawnia do renty, jest ukończenie 50 lat lub niezdolność do pracy po śmierci współmałżonka w czasie nie dłuższym niż pięć lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania małoletnich dzieci.

Małżonek, który nie spełnia warunku niezdolności do pracy, wieku lub wychowywania dzieci, otrzyma rentę, jeżeli nie ma niezbędnego źródła utrzymania, ma prawo do renty rodzinnej przez rok od daty śmierci współmałżonka albo przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od śmierci współmałżonka.

Prawo do renty rodzinnej przysługuje także małżonkowi rozwiedzionemu, który w chwili śmierci współmałżonka nie pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej. Ma on prawo do renty rodzinnej, jeżeli – oprócz spełnienia wymienionych warunków – miał w dniu śmierci współmałżonka prawo do alimentów z jego strony, ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Renta rodzinna przysługuje również rodzicom zmarłego, jeżeli ubezpieczony albo emeryt lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki do przyznania renty rodzinnej dla wdowy lub wdowca (wiek, niezdolność do pracy lub wychowywanie małoletnich dzieci albo sprawowanie pieczy nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej). Za rodziców uważa się również ojczyma, macochę i osobę przysposabiającą.

Jeżeli osoba zmarła miała ustalone przed śmiercią prawo do świadczeń emerytalno-rentowych albo ustalony kapitał początkowy, we wniosku o rentę należy taką informację zawrzeć, wskazując np. numer świadczenia i urząd, który to prawo przyznał. Nie należy składać ponownie dokumentów, które są już w ZUS. Jeżeli osoba zmarła nie miała ustalonego świadczenia przez ZUS, to w pierwszej kolejności należy zgromadzić dokumenty, na podstawie których ZUS ustali, czy świadczenie przysługiwało, a następnie rozpatrzy prawo do renty rodzinnej.

Idziemy nr 42 (628), 15 października 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

 

Najwyżej oceniane artykułyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -