29 września
piątek
Michala, Gabriela, Rafala
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Renta dla studenta

Ocena: 0
1303

Studentowi po zmarłym rodzicu przysługuje renta rodzinna.

fot. pexels.com

Może ją pobierać w okresie nauki nie dłużej niż do 25. roku życia, a jeżeli 25. urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także z powodu śmierci osoby, która pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Prawo do renty mają dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

Dzieci, które studiują, mają prawo do renty rodzinnej w trakcie studiów i do czasu ukończenia studiów, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat. Jeżeli student ukończył 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Warunkiem otrzymania renty rodzinnej przez studenta jest faktyczne podjęcie studiów i ich kontynuowanie. Mogą to być studnia dzienne, wieczorowe, zaoczne lub eksternistyczne.

ZUS przyzna rentę od miesiąca, w którym zaczynają się studia. Do wypłaty świadczenia ZUS potrzebuje zaświadczenia o statusie studenta. Zwykle uczelnia wystawia zaświadczenie na rok akademicki. Student rentę otrzyma również w okresie wakacji. W kolejnym roku akademickim trzeba ponownie złożyć w ZUS-ie informację o statusie studenta. Jeżeli do ZUS-u zaświadczenie nie wpłynie, ZUS uzna, że rencista utracił status studenta i wstrzyma wypłatę renty. ZUS otrzymane zaświadczenie weryfikuje i potwierdza tę okoliczność na uczelni.

Za okres utraty statusu studenta, renta nie przysługuje. Dlatego taką informację trzeba złożyć w ZUS-ie, który wstrzyma jej wypłatę. Jeżeli okaże się, że ZUS wypłacił rentę za okres, kiedy ona nie przysługiwała, będzie trzeba ją zwrócić jako nienależnie pobrane świadczenie.

Wysokość renty jest uzależniona od wysokości świadczenia, które pobierał zmarły, albo od wysokości wyliczonego świadczenia, które by przysługiwało zmarłemu rodzicowi. Niezależnie od liczby osób uprawnionych do renty po zmarłym ZUS ustala jedno świadczenie. Jeżeli przysługuje również innym osobom, jest przez ZUS dzielona w równych częściach. Renta rodzinna wynosi dla jednej osoby – 85 proc. świadczenia, dla dwóch osób – 90 proc. świadczenia oraz dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Idziemy nr 38 (881), 18 września 2022 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 29 września

Piątek, XXV Tydzień zwykły - święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): J 1, 47-51
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
+ Nowenna do św. Franciszka 25 IX - 3 X

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napisz

- Reklama -


Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter