18 grudnia
wtorek
Gracjana, Bogusława, Laurencji
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Renta rodzinna

Ocena: 0
533

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna

Studenci uprawnieni do renty rodzinnej mają do niej prawo również za okres wakacji, w tym za wrzesień, jeżeli kontynuują naukę. Powinni to udokumentować w ZUS zaświadczeniem z uczelni.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Jest ona dzielona między te osoby na równe części. Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny kogoś, kto w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej, lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny kogoś, kto w chwili śmierci pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że zmarły spełniał warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

O rentę po zmarłej osobie mogą starać się dzieci, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione do ukończenia 16 lat. Po ukończeniu tego wieku renta przysługuje do ukończenia nauki w szkole, ale nie dłużej niż do 25. roku życia (jeśli uprawniony osiągnął ten wiek na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do ukończenia tego roku studiów), albo bez względu na wiek, jeżeli dziecko osoby zmarłej stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25. roku życia.

Renta przysługuje również dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom oprócz tych, które zostały przyjęte w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Dzieci te mają prawo do renty, jeżeli spełniają te same warunki, co dzieci własne, oraz zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, i nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją – jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo jeżeli ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich prawnym opiekunem ustanowionym przez sąd.

Wniosek o rentę rodzinną wypełnia dorosłe dziecko albo przedstawiciel ustawowy (np. rodzice za małoletnie dziecko), opiekun prawny lub pełnomocnik. Wniosek musi być podpisany przez osobę, która występuje o rentę, pełnomocnika lub przedstawiciela.

Renta rodzinna wynosi: dla jednej osoby 85 proc. świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu; w przypadku dwóch osób uprawnionych – 90 proc.; dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95 proc. świadczenia.

Idziemy nr 41 (627), 8 października 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

 

Najwyżej oceniane artykułyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -