17 sierpnia
środa
Zanny, Mirona, Jacka
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Składki po terminie

Ocena: 0
572

Jeszcze do 30 czerwca 2022 r. można złożyć w ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie, aby zachować ciągłość dobrowolnych ubezpieczeń.

fot. pexels.com

Dobrowolnie opłacać można składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, jeżeli ubezpieczony nie ma tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych albo chce opłacać składki dodatkowo.

Osoba, która opłaciła składki na dobrowolne ubezpieczenia po terminie za okres przed grudniem 2021 r., a chce zachować ciągłość ubezpieczeń, powinna złożyć do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Wniosek można złożyć na formularzu US-9, ale tylko do końca czerwca 2022 r.

Od grudnia 2021 r. nie jest już możliwe objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami na podstawie terminowej wpłaty składek. Jednocześnie, począwszy od składek należnych za grudzień 2021 r., ich wpłata po terminie nie powoduje już ustania dobrowolnych ubezpieczeń, jeżeli ubezpieczenia te nie ustały już w listopadzie 2021 r.

Jeżeli dobrowolne ubezpieczenia ustały w listopadzie 2021 r., to aby być ponownie objętym tymi ubezpieczeniami, trzeba złożyć w ZUS nowe zgłoszenie. Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami nastąpi wówczas od daty złożenia wniosku.

Ubezpieczeniom dobrowolnym, np. ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu działalności gospodarczej, można podlegać od dnia wskazanego na formularzu zgłoszenia do dnia wskazanego na formularzu wyrejestrowania. Objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym lub ustanie tego ubezpieczenia będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż odpowiednio przesłane do ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń lub wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

W okresie od dnia przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do dnia złożenia wniosku o wyrejestrowanie z tych ubezpieczeń składki na to ubezpieczenie będą obowiązkowe do zapłaty i ZUS będzie dochodził ich przymusowo, w tym w drodze egzekucji administracyjnej. Jednocześnie osoba, która zadeklarowała podleganie ubezpieczeniom dobrowolnym, zachowa ciągłość ubezpieczenia, nawet w przypadku opłacenia składki po terminie lub nieopłacenia jej wcale.

W konsekwencji osoba ubezpieczona może ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie albo nieopłacenia ich wcale. Dodatkowo osobom, których niezdolność do pracy zaistnieje w okresie, w którym będą one miały zaległości z tytułu składek, nowo wprowadzane regulacje umożliwią ubieganie się o świadczenia po spłacie zadłużenia na zasadach analogicznych jak w przypadku świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Ze składek na ubezpieczenie chorobowe jest finansowany również zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek opiekuńczy, do którego prawo zachowa osoba ubezpieczona, nawet jeżeli składkę opłaci po terminie.

Ze składek na ubezpieczenie rentowe ZUS finansuje wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, a ze składek na ubezpieczenie emerytalne – emerytury.

Idziemy nr 26 (869), 26 czerwca 2022 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 17 sierpnia

Środa, XX Tydzień zwykły – wspomnienie św. Jacka, prezbitera
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

+ Czytania liturgiczne (rok C, II): Mt 20, 1-16a
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszPOLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter