6 kwietnia
poniedziałek
Izoldy, Celestyna, Wilhelma
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Świadectwo pracy

Ocena: 0
829

Świadectwo pracy to podstawowy dokument potwierdzający uprawnienia pracownicze, który ma jednak znaczenie na gruncie przepisów innych niż tylko prawo pracy.

fot.pixabay.com/CC0

Świadectwo pracy to podstawowy dokument potwierdzający uprawnienia pracownicze, który ma jednak znaczenie na gruncie przepisów innych niż tylko prawo pracy. Zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r. to konsekwencje sytuacji na rynku pracy, w tym likwidacja zakładów pracy czy brak możliwości udokumentowania stażu pracowniczego do celów emerytalnych. Ustawodawca dostrzegł ten problem, wprowadzając dwie nowe możliwości potwierdzenia istnienia stosunku pracy.

Pierwsza z nich dotyczy niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy. W tym przypadku pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Druga dotyczy pracodawcy, który nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Z żądaniem o wydanie świadectwa pracy albo wystąpieniem do sądu pracy o ustalenie prawa do jego otrzymania można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Pracownik może wystąpić do sądu o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy dopiero po upływie terminu, w którym powinno ono być wydane. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu siedmiu dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem Poczty Polskiej albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Uwzględniając pozew pracownika, sąd określa treść świadectwa, a prawomocny wyrok zastępuje świadectwo pracy. Skutek dla pracownika jest taki, że może on posługiwać się prawomocnym wyrokiem zobowiązującym pracodawcę do wydania świadectwa pracy o treści określonej w tym wyroku tak samo, jak świadectwem wydanym przez pracodawcę.

Te same zasady dotyczą żądania sprostowania świadectwa pracy. Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

 

Idziemy nr 07 (747), 16 lutego 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Autorka jest radcą prawnym

- Reklama -
- Reklama -

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 6 kwietnia

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?

Dziś w Kościele: poniedziałek, Wielki Tydzień
Czytania liturgiczne (rok A, II): Iz 42,1-7; Ps 27,1-3.13-14 ; J 12, 1-11
+ Komentarz Bractwa Słowa Bożego do czytań
+ "Ziarna Słowa" Jana Pawła II

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika Idziemy

- Reklama -

- Reklama -


Najczęściej czytane komentarze

- Reklama -


Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter