18 sierpnia
czwartek
Ilony, Bronislawa, Heleny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Wakacje kredytowe

Ocena: 0
512

Od 29 lipca wakacje kredytowe stały się faktem. Pierwsze wnioski o zawieszenie spłaty kredytu będą dotyczyć rat kredytowych za sierpień.

fot. pixabay.com

Kredytobiorcy, który zaciągnęli kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości, mogą skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu cztery razy do końca tego roku oraz cztery razy w roku 2023.

Zawieszenie spłaty kredytu oznacza, że w tym okresie bank nie będzie mógł żądać spłaty ani raty kredytowej, ani odsetkowej. Wyjątek to zobowiązania wynikające z ubezpieczenia kredytu, te zobowiązania nie korzystają ze zwolnienia.

Wakacje kredytowe będą dotyczyć tylko kredytów zaciągniętych w walucie polskiej i nie będą obejmować kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polska. W praktyce zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało w wymiarze dwóch miesięcy w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r., w wymiarze dwóch miesięcy w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz w wymiarze miesiąca w każdym kwartale przypadającym w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Prawo do zawieszenia wykonywania umowy kredytowej przysługuje w stosunku do jednej umowy zawartej na nabycie nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt jako konsument (w praktyce osoba fizyczna). Okres takiego zawieszenia nie będzie uznawany za okres kredytowania, w okresie tym nie będą także naliczane odsetki.

Jeżeli przed wejściem w życie wakacji kredytowych bank na wniosek kredytobiorcy zawiesił w całości lub w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy na warunkach innych niż wprowadzane ustawą, termin tego zawieszenia uzgodnionego z bankiem skróci się z mocy prawa z dniem doręczenia bankowi wniosku o zawieszenie wykonania umowy złożonego na podstawie ustawy. Konsekwencją będzie automatyczne przejście na ustawowe zawieszenie wykonania umowy.

Zbliżone rozwiązania ustawa wprowadza także w odniesieniu do kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie kredytów udzielanych w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego (tzw. programu społecznego budownictwa czynszowego) oraz kredytów z tzw. starego portfela udzielanych towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym, spłacanych na podstawie wniosków o kredyt złożonych do BGK, nie później niż do 30 września 2009 r.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu można złożyć w banku osobiście, ale wizyta nie jest konieczna, ustawa przewiduje złożenie wniosku również w formie pisemnej poprzez wysłanie do banku pocztą albo pozwala na skorzystanie z systemu teleinformatycznego banku.

Rozwiązania te wprowadza ustawa o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Idziemy nr 31 (874), 31 lipca 2022 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 18 sierpnia

Czwartek, XX tydzień zwykły
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

+ Czytania liturgiczne (rok C, II): Mt 22, 1-14
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszPOLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter