25 lipca
czwartek
Walentyny, Krzysztofa, Jakuba
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Czekając na spełnienie obietnicy

Ocena: 4.9
3953

Wraz z przyjściem Mesjasza uwidacznia się ostateczne przeznaczenie świata i człowieka - mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski w rozmowie z Ireną Świerdzewską.

fot. archiwum ks. W.Chrostowskiego

Ks. prof. Waldemar Chrostowski z papieżem Franciszkiem podczas uroczystości Nagrody Ratzingera, 9 listopadka 2019 r.

 

Co o Mesjaszu mówią prorocy Izajasz, Jeremiasz i Micheasz, których zapowiedzi słyszymy w Adwencie?

Najwcześniej, w VIII w. przed Chrystusem, działali Izajasz i Micheasz, natomiast Jeremiasz żył około stu lat później. Niemal każdy z proroków, nie tylko ci trzej, wnosił coś nowego do sylwetki zapowiadanego Mesjasza. Niektóre zapowiedzi miały wyraźne ukierunkowanie geograficzne, np. słowa Micheasza o szczególnej roli Betlejem. Ta niewielka osada, położona 8 km na południe od Jerozolimy, jest na kartach Starego Testamentu wzmiankowana kilkakrotnie. Miała za sobą przeszłość związaną z pochodzeniem i namaszczeniem króla Dawida, z którego potomstwem łączyło się pochodzenie zapowiadanego Mesjasza. Właśnie ta świadomość znajduje wyraz w Ewangelii według św. Mateusza (2,4-6), która w opowiadaniu o narodzinach Jezusa nawiązuje do zapowiedzi Micheasza.

W czasach Starego Testamentu postać Mesjasza była ukazywana w kategoriach królewskich, kapłańskich i prorockich, jednak najmocniej uwidaczniają się rysy Mesjasza cierpiącego, obecne w wielu miejscach Starego Testamentu, szczególnie w Izajaszowych czterech pieśniach o Słudze Pańskim i w Psalmie 22. Chociaż pod koniec ery przedchrześcijańskiej czytano i rozważano te fragmenty w synagogach, jednak gdy Mesjasz przyszedł, dla wielu członków Izraela, ludu Bożego wybrania, przejście przez próg wiary w Niego okazało się niemożliwe. Na ogromne trudności napotykał ten wymiar zapowiedzi mesjańskich, który dotyczy cierpienia, męki i niewinnej śmierci Mesjasza – i tak jest do dzisiaj. Nie chodzi wyłącznie o judaizm rabiniczny, gdyż w jego nastawieniu rozpoznajemy postawy, które powtarzają się i w naszym życiu. Trwamy przy Jezusie i wyznajemy Go, ale najbardziej wiarygodnym probierzem wiary i nadziei, jaką w Nim pokładamy, jest nasz stosunek do cierpienia. Nie teoretyczny, lecz przeżywanie cierpienia i przyjmowanie go wtedy, gdy ono rzeczywiście nas dotyka.

 

Dlaczego obiecany Zbawiciel określany jest jako Mesjasz?

To określenie nawiązuje do starożytnych realiów i zwyczaju namaszczania. W biblijnym Izraelu namaszczano trzy postacie: króla, kapłana i proroka. „Namaszczać”, „pomazać” (osoby lub rzeczy) to po hebrajsku mašach, skąd pochodzi rzeczownik Mašiyach, spolszczony jako „Mesjasz”, którego łacińskim odpowiednikiem (poprzez grekę) jest Christus, spolszczone jako „Chrystus”. Ponieważ przez posługę namaszczonych królów, kapłanów i proroków Bóg cierpliwie prowadził swój lud, oczekiwano przyjścia Namaszczonego par excellence, Mesjasza, który połączy w sobie wszystkie przymioty królewskie, kapłańskie i prorockie. Zakładano, że nie może odzwierciedlać wyłącznie tego co ludzkie ani wpisywać się całkowicie w ludzki porządek. Będzie to wyjątkowa interwencja Boża, chociaż nie wiedziano, jaki będzie miała kształt. Nie spodziewano się, że Bóg stanie się człowiekiem, bo dla ludzi Starego Testamentu, ludzi wiary w Jedynego Boga, wydawało się to niemożliwe. Istniały rozmaite religie pogańskie z licznymi odmianami wielobóstwa i łatwo można było tego rodzaju sugestie sprowadzić do poziomu pogańskiego. Spodziewano się radykalnej i dynamicznej ingerencji Boga, ale gdy „Słowo stało się Ciałem”, przekroczyła ona wszelkie oczekiwania i wyobrażenia. Nie przypuszczano, że Bóg może zniżyć się do kondycji człowieka i wejść w ludzkie losy tak daleko, by dzielić z ludźmi upokorzenia, cierpienie, mękę i przejście przez śmierć. Judaizm rabiniczny, tak samo jak islam, jest wołaniem: „To nie może być Bóg!”. Rozważając ów zarzut, przeradzający się w sprzeciw wobec Boga, który stał się człowiekiem, Jan Paweł II wyraził go tak: „Powinien pozostać absolutnie transcendentny, powinien pozostać czystym majestatem – owszem, Majestatem pełnym miłosierdzia, ale nie aż tak, żeby sam płacił za winy swojego stworzenia, za jego grzech”.

 

„Wilk zamieszka wraz z barankiem, (…) dziecię włoży rękę do kryjówki żmii” – zapowiada Izajasz. Przyjście Mesjasza miało aż tak odmienić świat?

Eschatologiczny wymiar przyjścia, działalności Mesjasza i jego skutki to kolejne bardzo ważne przesłanie Starego Testamentu, które w Nowym Testamencie znalazło potwierdzenie i dopełnienie. W zapowiedziach Izajasza, w pięknym obrazie pojednanego świata, który wygląda zupełnie inaczej niż otaczająca nas rzeczywistość, rozpoznajemy odwzorowanie prapoczątków stworzenia. Ten wspaniały obraz przynależy do kategorii wiary, a nie ideologii. Nie należy odczytywać go tak, że któregoś dnia zapanuje wokół nas porządek, o jakim mówi Izajasz, ani że ów porządek będzie ludzkim dziełem. Prorok ukazuje porządek czasów ostatecznych, których nadejście i charakter zna tylko Bóg. Wraz z przyjściem Mesjasza wyraźniej uwidacznia się ostateczne przeznaczenie świata i człowieka. Można powiedzieć, że do czasów Jezusa, jak świadczą rodowody Mesjasza umieszczone w Ewangelii według św. Mateusza (1,1-17) i Łukasza (3,23-38), ludzie wiary w Jedynego Boga oglądają się wstecz, ku początkom. Widzą ciąg zdarzeń, które doprowadziły do Jezusa, poczynając od stworzenia świata, jak czyni Łukasz, bądź od powołania Abrahama, jak czyni Mateusz.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Dziennikarka tygodnika „Idziemy”, absolwentka ziołolecznictwa na SGGW i dziennikarstwa na UW, korespondentka Vatican News


irena.swierdzewska@idziemy.com.pl

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 24 lipca

Środa, XVI Tydzień zwykły
wspomnienie św. Kingi, dziewicy
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

+ Czytania liturgiczne (rok B, II): Mt 13, 1-9
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

+ Nowenna do św. Anny 17-25 lipca
+ Nowenna do św. Szarbela 19-27 lipca



Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.



Newsletter