26 września
sobota
Wawrzynca, Kosmy, Damiana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Grób miejscem życia

Ocena: 0
1043

Grób Jezusa to jedyny grób, do którego pielgrzymujemy dlatego, że nie ma w nim ciała. - mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski w rozmowie z Ireną Świerdzewską

fot. xhz

Dlaczego Józef z Arymatei oddał swój grób Jezusowi?

W starożytnym Izraelu, o czym świadczy Biblia, a potem także w kulturze żydowskiej i chrześcijańskiej obowiązek pogrzebania zmarłego spoczywał na współmałżonku oraz jego dzieciach i wnukach. Oddanie grobu przyjacielowi czy komuś bliskiemu, kto własnego grobu nie miał, było niezwykłym uczynkiem miłosierdzia. Jezus żył i wychował się w Galilei, z dala od Jerozolimy. Użyczając Mu grobu, Józef z Arymatei wszedł w ten sposób do duchowej rodziny Jezusa. Nie wiemy, gdzie później sam został pochowany, lecz możemy się domyślać, że zapewne w pobliżu tego grobu, który oddał Jezusowi.

 

Jakie były dalsze losy grobu, w którym pochowano Chrystusa?

Nie mamy bezpośrednich przekazów o jego początkowych losach. Na pewno przykładano ogromną wagę do pamięci o Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, ale przecież sam pusty grób jeszcze o zmartwychwstaniu nie świadczył. Świadectwem zmartwychwstania były chrystofanie, czyli ukazywania się Jezusa, oraz wyraźne znaki Jego obecności i działania w Kościele, który szybko okrzepł i się umacniał. Pierwsi wyznawcy Jezusa Chrystusa kładli przede wszystkim nacisk nie na miejsce, lecz na zbawczy charakter Jego męki i śmierci oraz absolutną bezprecedensowość Jego zmartwychwstania.

 

Izraelici w niewoli egipskiej nie przestawali wspominać miejsca, gdzie pochowani byli ich przodkowie. Jakie znaczenie miały groby patriarchów dla ludzi Starego Testamentu?

Grób i jego miejsce podkreślały ciągłość pokoleń, rodziny i rodu. Tym, co liczyło się w biblijnym Izraelu, był nie tyle naród, ile rodzina i ród. Zwróćmy uwagę, że polskie słowo „naród” pochodzi od słowa „ród” i „rodzina”. Dzisiaj na Bliskim Wschodzie mamy do czynienia z państwami, lecz w obrębie tych państw, zwłaszcza w świecie arabskim, wielkie znaczenie mają rody. W dużym stopniu dotyczy to również świata żydowskiego. Wzgląd na pochówek oznacza wzgląd na pamięć oraz ciągłość i tradycję rodową, którą traktowano jako znak i wyraz Bożego błogosławieństwa. Przebywając w Egipcie, Józef i jego bracia, a także ich ojciec Jakub, chcieli być pogrzebani w ziemi, która stanowiła dla nich ziemię przodków, a zarazem ziemię obietnicy. Miejsce, gdzie spoczywali ich przodkowie, patriarchowie Izraela, było w miejscowości Kiriat-Arba, która potem otrzymała nazwę Hebron.

 

Z pieczołowitością przygotowywano takie miejsce pochówku?

W pochówku Sary, o który zadbał Abraham, widzimy jego ogromną troskę o grób żony. Abraham zakupił kawałek ziemi od Hetytów po to, żeby jego żona, a następnie i on sam, mogli być pochowani we własnej ziemi. W tym samym miejscu zostali pochowani pozostali patriarchowie, czyli Izaak z żoną Rebeką i Jakub z Leą, natomiast jego ukochana żona Rachela, która zmarła podczas porodu, została pochowana w pobliżu Betlejem. Najważniejszy jednak był grób Abrahama, ponieważ dał początek tradycji rodowej. Hebron w języku arabskim nosi nazwę Al-Chalil, co znaczy „Przyjaciel”. Chodzi oczywiście o przymiot Abrahama jako wiernego przyjaciela Boga. Najważniejszą budowlą tego miasta jest Haram Al-Chalil czyli „Świątynia Przyjaciela”, czczona zarówno przez wyznawców judaizmu, jak i muzułmanów – pośród obustronnych konfliktów i napięć, których nie brakowało dawniej i nie brakuje dzisiaj.

 

Dla wyznawców islamu groby patriarchów też są ważne?

Również muzułmanie czczą Abrahama jako swego ojca. Pamiętajmy, że zanim Abrahamowi urodził się syn Izaak z żony Sary, to wcześniej miał on syna Izmaela zrodzonego z Egipcjanki Hagar. Sara urodziła syna w późnym wieku, a zanim się to stało, doświadczyła wielu upokorzeń od Hagar. Gdy między obiema kobietami nasilał się konflikt, Hagar i jej syn zostali na polecenie Sary oddaleni. Wzruszający obraz przerażenia i smutku Abrahama oddalającego Hagar z Izmaelem można zobaczyć w Ermitażu w Petersburgu.

Potomkami Izmaela są Arabowie, a potomkami Izaaka – Żydzi. Arabowie powołują się na to, że jako pierwsi zaistnieli przez swego praprzodka, a więc ich spór z Żydami sięga samej Biblii i ma swój precedens w Księdze Rodzaju.

 

Skoro tak istotne były miejsca pochówku patriarchów, to dlaczego nie znamy grobu np. Mojżesza?

Rzeczywiście, Księga Powtórzonego Prawa lakonicznie opowiada o przejściu Mojżesza na drugą stronę życia, do Boga: „I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień”. Mojżesz, tak jak Abraham, był przyjacielem Boga, a zarazem przywódcą, prawodawcą i przewodnikiem ludu Bożego wybrania. Wyróżniając się za życia, dostąpił wyróżnienia również po śmierci. Bóg jest wierny tym, którzy Mu ufają. To samo dotyczy innego wielkiego bohatera wiary Starego Testamentu, a mianowicie proroka Eliasza, który żył w IX w. przed Chrystusem, około 400 lat po Mojżeszu. Druga Księga Królewska opowiada, że odejście Eliasza było jeszcze bardziej tajemnicze, bo „wśród wichru wstąpił do niebios”. Dlatego i w jego przypadku nie ma wskazanego miejsca grobu. Powstała natomiast bogata literatura, przynależąca do kategorii apokryfów, mówiąca o wniebowzięciu Mojżesza i Eliasza. Ich przejście do Boga dokonało się w sposób, który zapowiadał zbawczą ekonomię Nowego Przymierza.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Dziennikarka, absolwentka SGGW i UW. Współpracowała z "Tygodnikiem Solidarność". W redakcji "Idziemy" od początku, czyli od 2005 r. Wyróżniona przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w 2013 i 2014 r.

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 26 września

Sobota, XXV Tydzień zwykły
+ Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana albo wspomnienie świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy
Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała
+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Koh 11, 9 – 12, 8; Ps 90, 3-6. 12-14 i 17; Łk 9, 43b-45
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

- Reklama -


Najczęściej czytane artykuły

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter