17 kwietnia
sobota
Rudolfa, Roberta
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Hieronim przewodnikiem

Ocena: 0
604

Św. Hieronim nie tylko tłumaczył Pismo Święte, ale też pisał komentarze do wielu ksiąg zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.

fot. xhz

Tytuł dokumentu wskazuje na główny temat podjęty przez papieża, pragnącego przybliżyć współczesnym wierzącym postać i przesłanie wielkiego doktora Kościoła, koncentrującego się na roli Pisma Świętego w życiu chrześcijanina. Ktoś mógłby w tym miejscu zapytać: dlaczego zajmując się tym zagadnieniem, trzeba zaglądać do dzieł św. Hieronima? Czy nie ma innych autorów, bliższych nam czasowo, którzy oświeciliby nas w tej materii?

We wprowadzeniu Listu Ojciec Święty Franciszek przypomina najważniejsze fakty z życia wielkiego egzegety, który zdecydował „całkowicie oddać się Chrystusowi i Jego słowu, poświęcając swoje życie na czynienie Bożych pism bardziej dostępnymi dla innych, poprzez swą niestrudzoną pracę tłumacza i komentatora”.

Urodził się ok. 347 r. w Strydonie, nieistniejącym dzisiaj miasteczku na terenie Chorwacji lub Słowenii. Jako młodzieniec przybył do Rzymu, aby odbyć studia klasyczne. Tutaj, w wieku 18 lat, przyjął chrzest. Powrócił do swego kraju i już wtedy, razem z grupą przyjaciół, oddał się lekturze i studium Biblii. Odbywając podróż do Syrii, dotarł do Antiochii, gdzie ok. 379 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Rzymu otrzymał od papieża Damazego propozycję dopracowania i przygotowania nowej wersji Pisma Świętego w języku łacińskim. Chrześcijanie Zachodu, w coraz mniejszym stopniu znający grekę, potrzebowali solidnego tłumaczenia Biblii na łacinę, bo do tej pory dysponowali jedynie fragmentami, powstałymi w różnych środowiskach. Aby to zadanie wykonać, św. Hieronim udał się do Betlejem, towarzyszyły mu pobożne niewiasty, które prowadził duchowo już w Rzymie. Tam powstało jego dzieło życia: nowe tłumaczenie łacińskie Starego i Nowego Testamentu, dokonane z oryginałów hebrajskiego i greckiego, które zastąpiło wcześniejsze teksty i stało się „wydaniem powszechnym” rzymskiego Kościoła katolickiego, czyli „Wulgatą”.

Św. Hieronim nie tylko tłumaczył Pismo Święte, ale też pisał komentarze do wielu ksiąg zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, prowadził rozległą korespondencję, tłumaczył na łacinę dzieła Ojców Wschodu, wyjaśniających rozmaite kwestie biblijne. Był wybitnym biblistą, wykorzystującym zdobycze innych nauk, odwołującym się do filologii, historii i szeroko rozumianej kultury. Wszystko to, jego zdaniem, pomaga nam lepiej i dokładniej pojąć poszczególne wyrażenia biblijne i ich znaczenie dla naszego życia.

Biorąc pod uwagę całość Listu Franciszka o św. Hieronimie, można zauważyć, że ukazuje on aktualność tego starożytnego autora przede wszystkim w trzech dziedzinach: Pisma Świętego, życia konsekrowanego i relacji chrześcijan do Stolicy Piotrowej. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne i aktualne są to tematy także dla współczesnych chrześcijan. Pismo Święte stanowi bowiem dla nich – a przynajmniej tak powinno być – zasadniczą księgę życia, z którą należy się ciągle konfrontować. Jednak wielu współczesnych wierzących w Chrystusa napotyka poważne trudności w osobistym kontakcie z Biblią i nie potrafi korzystać z jej bogactwa. Niemniej aktualny jest temat życia konsekrowanego, będącego obecnie w kryzysie, co wyraźnie dostrzegamy także w Polsce: wystarczy wziąć pod uwagę spadek liczby powołań i coraz liczniejsze odejścia z różnych zgromadzeń. Wreszcie, zmienia się stosunek wielu chrześcijan do Stolicy Piotrowej i do Biskupa Rzymu.

Spróbujmy zatem spojrzeć na List papieża Franciszka pod kątem tych trzech tematów.

 


PISMO ŚWIĘTE

Z tekstu dokumentu wynika, że Biblia nie może być porównywana, zwłaszcza gdy chodzi o tematy duchowe, z żadnym innym dziełem. Pisarz, powołując się na odnośne teksty biblijne, nie ma wątpliwości, że to Bóg przemawia do proroków i apostołów, a oni odznaczają się wyjątkową sztuką słuchania, wypracowaną przez modlitwę, ciszę i skupienie. Od nich wierzący w Chrystusa ma się uczyć, jak wsłuchiwać się w głos Boga, jak odczytywać Jego wolę, jak ją realizować w codziennym życiu. Jeśli nie będzie tego czynił, to znane stwierdzenie św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, przytoczone w dokumencie papieskim, może odnosić się, w jakiejś mierze, także do niego.

Papież Franciszek zauważa, że św. Hieronim jest „naszym przewodnikiem, ponieważ, podobnie jak diakon Filip (por. Dz 8, 35), prowadzi każdego czytelnika do tajemnicy Jezusa, jak i dlatego, że w sposób odpowiedzialny i systematyczny podejmuje pośrednictwo egzegetyczne i kulturowe niezbędne do poprawnego i owocnego odczytywania Pisma Świętego”. Zdaniem papieża można nawet mówić o namiętnej miłości św. Hieronima do Biblii, miłości przepojonej posłuszeństwem „przede wszystkim wobec Boga, który wyraził siebie słowami wymagającymi słuchania pełnego czci, a w konsekwencji posłuszeństwa również wobec tych, którzy w Kościele reprezentują żywą tradycję interpretacji orędzia objawionego”.

Dzieło św. Hieronima miało w konsekwencji, zdaniem papieża, ogromne znaczenie dla tego, co dzisiaj nazywamy inkulturacją. W rzeczywistości „Hieronimowi udało się »inkulturować« Biblię do języka i kultury łacińskiej, a ta jego praca stała się trwałym wzorcem dla działania misyjnego Kościoła. (…) Tak jak tłumaczenie Hieronima jest dłużnikiem języka i kultury klasyków łacińskich, których ślady są wyraźnie widoczne, tak i ono, wraz ze swoim językiem i swoją treścią symboliczną i wyobraźnią, stało się z kolei twórczym elementem kultury”.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autor jest kapłanem diecezji płockiej, filologiem klasycznym i patrologiem, pracownikiem Stolicy Apostolskiej

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 17 kwietnia

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Dzień Powszedni
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych.
+ Czytania liturgiczne (rok B, I): J 6, 16-21
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

- Reklama -


E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter