18 czerwca
poniedziałek
Marka, Elzbiety
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Kim byli męczennicy z Warmii?

Ocena: 0
14859
Wśród 46 męczenników warmińskich II wojny światowej jest 9 ofiar niemieckiego nazizmu oraz 37 ofiar komunizmu. Te ostatnie zostały brutalnie zamordowane podczas wkroczenia Armii Czerwonej na tereny Prus Wschodnich w pierwszych miesiącach 1945 r. Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego toczył się cztery lata, a rozpoczęty został 15 września 2007 r. przez abp. Wojciecha Ziembę, metropolitę warmińskiego. Tego dnia został ustanowiony trybunał, którego zadaniem było stwierdzenie męczeństwa Sług Bożych: ks. Bronisława Sochaczewskiego i 8 towarzyszy - ofiar nazizmu, oraz ks. Józefa Steinki i 36 towarzyszy - ofiar komunizmu.

Na etapie diecezjalnym zebrano wszystkie możliwe środki dowodowe odnoszące się do życia, działalności, a szczególnie okoliczności śmierci sług Bożych - męczenników. Przesłuchano prawie 200 świadków, którzy posiadali wiedzę na temat poszczególnych kandydatów na ołtarze oraz zebrano liczny materiał dowodowy, szczególnie w formie pisanej.

Postulatorem procesu był ks. dr Janusz Ostrowski, w pracach służyli mu pomocą także liczni wicepostulatorzy. Delegatem biskupa, mającym za zadanie zebranie całego materiału dowodowego, został ks. dr Lucjan Świto. Podczas toczącego się procesu została powołana komisja biegłych historyków pod przewodnictwem ks. prof. Andrzeja Kopiczko oraz komisja teologiczna pod przewodnictwem bp. Jacka Jezierskiego. Proces nadzorował promotor sprawiedliwości, ks. dr Tadeusz Marcinkowski.

Inspiracją do wszczęcia tego procesu – wyjaśniał w rozmowie z KAI ks. Janusz Ostrowski - była zachęta Jana Pawła II z okresu Wielkiego Jubileuszu do zbierania materiałów o współczesnych męczennikach wiary.


Ofiary nazizmu

Jeśli chodzi o męczenników nazizmu jest to sześciu księży i trzech świeckich. Wszyscy spośród księży zostali aresztowali za niezłomność w prowadzeniu duszpasterstwa polskiej ludności w Prusach Wschodnich i na emigracji. Zginęli w różnych niemieckich obozach koncentracyjnych. Świeccy natomiast zginęli za ratowanie i nieugiętą postawę pomocy więźniom i jeńcom obozów koncentracyjnych. Jeden z nich zginął za dochowanie czystości, mimo groźby śmierci.


Zbrodnie Sowietów

Większość z tych osób – informuje ks. Ostrowski - została zamordowana w styczniu 1945 r., kiedy na tereny Prus Wschodnich weszła armia sowiecka. Przypomnijmy, że to właśnie w Prusach Wschodnich nastąpił pierwszy kontakt Armii Czerwonej z ludnością, która uważana była za niemiecką. Wojska niemieckie wycofały się, a pozostała bezbronna ludność cywilna. Nastąpiły – jak wspominają świadkowie - niewyobrażalne rzezie i tragedie. Na innych terenach zdobywanych przez Sowietów nie występowały one już w takiej skali. Na granicy Prus Stalin kazał umieścić tabliczki: „Tu zaczyna się Germania”. Był to sygnał, że jest to kraj wroga i wszystko jest dozwolone, z pominięciem jakiejkolwiek etyki wojennej.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:


Najczęściej czytane artykuły

SALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły