29 marca
środa
Wiktoryna, Helmuta, Eustachego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Wiara według Benedykta XVI

Ocena: 0
904

Wiara to jeden z kluczowych tematów podejmowanych przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Właśnie ukazał się kolejny zbiór papieskich tekstów na ten temat. Warto zobaczyć, jak głęboko pojmuje on tę jedyną relację między Bogiem a człowiekiem.

fot. xhz

Dzisiaj, zauważa Benedykt XVI, „Zdarza się dość często, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc nadal o wierze jako oczywistej przesłance życia wspólnego. W rzeczywistości założenie to nie jest już nie tylko tak oczywiste, ale często bywa wręcz negowane. Podczas gdy w przeszłości można było rozpoznać jednorodną tkankę kulturową, powszechnie akceptowaną w swym odniesieniu do treści wiary i inspirowanych nią wartości, to obecnie wydaje się, że w znacznej części społeczeństwa już tak nie jest, z powodu głębokiego kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi”. Dlatego potrzeba ponownego odnalezienia drogi wiary, która ukaże radość i entuzjazm chrześcijańskiego życia, rzeczywistość ta bowiem nie wydaje się dzisiaj tak oczywista.

 


WYKŁADY Z TYBINGI

Papieski list „Porta fidei” z roku 2011, chociaż składa się jedynie z piętnastu numerów, zawiera w sobie wprost niezwykły, mały traktat o wierze, który warto odkryć. Przypomnijmy tylko, że pytanie o wiarę w myśli Benedykta, od momentu pamiętnych wykładów z Tybindze w roku 1967, zebranych, a następnie ogłoszonych jako „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”, nieustannie powraca.

Papież jako „wirtuoz teologii” w dynamicznie rozwijającym się i zmieniającym świecie niezmiennie podejmuje wysiłek, aby „spod skorup wydobywać jądro wiary, przydawać mu siły i dynamiki”. Co jest tym centrum? „Nie zbiór prawd, których Kościół katolicki strzeże, lecz żyjący Jezus Chrystus, rozpoznanie, zaproszenie i przyjęcie Go, spotkanie z Nim i kształtowanie całej swojej drogi życia w Jego naśladowaniu”. Aby dojrzeć Jego osobę, trzeba najpierw – jak podpowiada Ratzinger we wspomnianym „Wprowadzeniu w chrześcijaństwo” – odkryć samego siebie, własne wnętrze, które woła. Psalmista powie: „głębia przyzywa głębię hukiem wodospadu” (Ps 42, 8).

A zatem wierzyć to w pierwszej kolejności „uznać, że wewnątrz mojej egzystencji ludzkiej istnieje punkt, który nie może zasilać się tym, co widoczne i dotykalne, ani na tym się opierać, ale który styka się z tym, czego dojrzeć nie można, tak że staje się to dla niego dotykalne i okazuje się niezbędne dla jego egzystencji”.

Drugim krokiem na tej drodze jest nawrócenie, „w którym człowiek odkrywa, że się łudzi, gdy idzie jedynie za tym, co uchwytne. Musi się odwrócić, aby poznać, jak jest ślepy, gdy wierzy tylko temu, co widzą jego oczy. Bez tego zwrotu egzystencji, bez pokonania naturalnego ciążenia nie ma wiary”. W wyniku tej przemiany podejmuje decyzję i „rzuca się” w stronę Boga. „Wiara zawsze zawiera coś z wielkiej przygody, zrywu i skoku, bo zawsze jest ryzykiem, że się przyjmie jako rzeczywiste i podstawowe to, czego bezpośrednio nie widać”. Nie jest to jednak skok w ciemność, w nieznane. „Wiara ma do czynienia z Bogiem w historii i z Bogiem jako człowiekiem. Gdy zdaje się ona przerzucać most nad przepaściami między wiecznością a doczesnością, między tym, co widzialne, i tym, co niewidzialne, gdy pozwala nam się spotkać z Bogiem jako człowiekiem, z odwiecznym jako doczesnym, jako jednym z nas – ma świadomość tego, że jest Objawieniem”.

Ostatecznie okazuje się, że „wierzyć po chrześcijańsku to znaczy zawierzyć sensowi, który utrzymuje mnie i cały świat; przyjąć wiarę jako bezpieczny grunt, na którym mogę stanąć bez obawy. Mówiąc w języku bardziej tradycyjnym, moglibyśmy powiedzieć: wierzyć po chrześcijańsku znaczy pojmować nasze istnienie jako odpowiedź na słowo, Logos, które wszystko utrzymuje i ogarnia. Oznacza to zgodę na to, że sens, którego nie możemy sami nadać, lecz który tylko możemy przyjąć, już nam został darowany tak, iż wystarczy go przyjąć i mu się powierzyć”.

 


DRZWI WIARY

Jakie akcenty w papieskim rozumieniu wiary pojawiają się w liście „Porta fidei”? Papieski dokument w jednoznaczny i praktyczny sposób prezentuje tę rzeczywistość, pozostając w ścisłej jedności ze stylem myślenia teologicznego Ratzingera/Benedykta XVI. „Mały traktat” akcentuje pięć wymiarów rzeczywistości wiary.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autor jest kapłanem diecezji łomżyńskiej, doktorem habilitowanym, specjalistą w zakresie teologii fundamentalnej, profesorem UKSW

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 29 marca

Środa, V tydzień Wielkiego Postu
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym
zatrzymują słowo Boże.

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): J 8, 31-42
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napisz

- Reklama -


Materiał Partnera PortaluNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter