20 lutego
czwartek
Leona, Ludomira, Zenobiusza
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - 22 sierpnia 2019

Ocena: 4.9
611

Czy potrafimy świadczyć ochotnie dobro innym? Jeśli tak, to czy wszystkim, czy tylko  tym dobrym dla nas?

- teksty czytań -

Fot. pixabay.com / CC0

komentarze Bractwa Słowa Bożego, autor: o. Grzegorz Mossakowski CP

Pierwsze czytanie: Iz 9,1-3,5-6

W dzisiejszym świecie intensywnie lansowane jest życie w wolności, rozumianej jako brak jakichkolwiek zasad, zakazów i nakazów. Mentalność wielu w naszych czasach opiera się na przekonaniu, że wolnością jest robienie i głoszenie tego, co się chce, bez ponoszenia za to konsekwencji. Wolno dziś wszystko, niezależnie od tego, czy dany wybór przynosi pożytek czy szkodzi dokonującemu wyboru, bądź innym ludziom. Dzisiejsza ludzkość w swoim zachłyśnięciu się wolnością doszła do tego, że za osiągnięcie poczytuje sobie wprowadzenie w majestacie prawa wolnego wyboru starca czy osoby kalekiej w kwestii dalszego trwania jego życia, czy decyzji matki o urodzeniu lub zamordowaniu dziecka noszonego w łonie. Świat upoił się tak rozumianą wolnością, która jest w gruncie rzeczy samowolą, nie widząc, że nie gotuje sobie świetlanej przyszłości, ale coraz bardziej pogrąża się w ciemności swoich błędów. Do tego świata Pan w słowach Księgi Proroka Izajasza kieruje radosną wieść: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. (...) Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza”.

Proroctwo zapowiada Władcę, który będzie Światłością, rozproszy ciemności grzechu, śmierci, ogarniające ludzkość. Władca, przedstawiony jako dziecko, ma przynieść ludziom wolność, rozumianą jako uwolnienie od jarzma grzechów, przywrócenie możliwości wyboru między dobrem i złem. Przyniesie on ludzkości panowanie pełne pokoju i łagodności. To proroctwo wypełniło się w Jezusie Chrystusie narodzonym z Maryi w Betlejem. Nadszedł Książę Pokoju. Pragnie On roztoczyć swe panowanie nad całymi społeczeństwami i nad każdym z nas.

    
Psalm responsoryjny: Ps 40,5.7-8a.8b-10    

Jako ludzie ochrzczeni, wierni Kościoła, jesteśmy powołani do pełnienia woli Boga, każdy na wyznaczony mu przez Pana sposób. Wypełnienie Bożej woli we własnym życiu jest drogą uświęcenia i osiągnięcia życia wiecznego. W naszym życiu snujemy też różne własne plany: co do wyboru kierunku studiów, zawarcia związku małżeńskiego, podjęcia takiej czy innej pracy. Czy w tym wszystkim uwzględniamy zbawczą wolę Boga względem nas, czy pytamy Go o zgodność naszych planów i Jego planów względem nas? Warto pamiętać o tym, by weryfikować swoje życiowe plany i decyzje, które są przed nami z wolą Pana, bo prawdziwą radością jest pełnić Bożą wolę, nie własną.


Ewangelia: Mt 22, 1-14

Bóg jest miłością. Wewnątrz Trójcy Świętej panują nieustannie relacje miłości, naznaczone dawaniem z siebie drugiemu. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ukazuje nam właśnie ten aspekt Bożej miłości, która pragnie się udzielać i przez to uszczęśliwiać innych, czego obrazem jest wystawna uczta królewska. Król nie rezygnuje z biesiady pomimo nieprzybycia na nią zaproszonych gości. Poleca sługom sprowadzić do pałacu wszystkich ludzi, których spotkają na drogach. Pan pragnie się udzielać i dobrym i złym. Dobrym - by swą miłością ich utwierdzić w dobru, a złym - by przez swą miłość i ich do dobra pociągnąć. Czy potrafimy świadczyć ochotnie dobro innym? Jeśli tak, to czy wszystkim, czy tylko  tym dobrym dla nas?

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 20 lutego

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem
Dziś w Kościele: czwartek, VI tydzień zwykły wsp. dowolne św. Zenobiusza, prezbitera i męczennika
Czytania liturgiczne (rok A, II): Jk 2, 1-9; Ps 34, 2-7; Mk 8,27-33
+ Komentarz Bractwa Słowa Bożego do czytań
SalveNet zaprasza na Duchową siłkę o. Szymona Janowskiego OFMCap.

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -