19 października
piątek
Ziemowita, Jana, Pawla
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Kwoty zasiłków rodzinnych

Ocena: 0
696

Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się o dodatki z tytułu urodzenia dziecka

Nowy okres zasiłkowy rozpoczął się 1 listopada 2017 r. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko do 5. roku życia, 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 lat oraz 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 lat.

Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się o dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka to 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. Kwoty tych dodatków na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli dochód rodziny nie przekracza 50 proc. wartości dochodu rodziny, kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100 zł na wszystkie dzieci.

Z kolei wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego to miesięczna kwota 90 zł na dziecko, które nie ukończyło 5 lat oraz 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5. roku życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi 113 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Natomiast dodatek na dziecko, które dojeżdża z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej, to kwota 69 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł i jest świadczeniem jednorazowym. Natomiast dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100 zł na każde dziecko w wieku szkolnym.

Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego. Podwyższenie kwot dodatków finansowane jest ze środków własnych gminy.

Idziemy nr 50 (636), 10 grudnia 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnymNajczęściej czytane komentarze

 

Najwyżej oceniane artykuły

SALON DZIENNIKARSKI

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -