20 października
niedziela
Ireny, Kleopatry, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - 16 września 2019

Ocena: 3.26667
1092

Stosunek Jezusa do setnika potwierdza, że dla Boga podziały między ludźmi nie istnieją - Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi.


-teksty czytań-

Fot. pexels/ CC0

komentarze Bractwa Słowa Bożego, autor: Anna Twardziłowska

Pierwsze czytanie: 1 Tm 2,1-8
  
 Listy do Tymoteusza wraz z Listem do Tytusa zamykają zbiór listów Pawłowych. Zawarte zostało w nich dziedzictwo świętego Pawła, przekazane kolejnym pokoleniom. Pierwszy List do Tymoteusza poświęcony jest w dużej mierze nauce o Kościele. Zaś rozdziały drugi i trzeci zawierają wskazania dotyczące zachowania się w domu Bożym.
W tym fragmencie mocno podkreślone jest Boże pragnienie zbawienia wszystkich ludzi.  Dlatego też autor Listu zaleca chrześcijanom modlitwę za wszystkich ludzi. To zadanie dotyczy każdego człowieka, każdego wierzącego. Celem tej modlitwy jest życie w pobożności. W listach pasterskich terminem eusebeia opisane jest życie chrześcijańskie, którego ramy zostały określone przez właściwą naukę. Inaczej mówiąc, chodzi o życie kształtowane przez Bożą łaskę, obejmujące także czyny, nie tylko samą wiarę.
Tekst ten wskazuje na Boga, jako jedyne źródło zbawienia. Stwierdzając, że „jest jeden Bóg”, autor podkreśla, że ludzkość może zostać zbawiona tylko przez tego Boga. Warto przypomnieć, że tekst ten powstaje w środowisku bardzo zróżnicowanym religijnie. Mimo to autor nie obawia się głosić prawdy o tym, że cała ludzkość korzysta z dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, który spełnił rolę pośrednika, wydając „siebie na okup za wszystkich”.

Psalm responsoryjny: Ps 28,2.7.8-9
    
Psalmista żali się, że znajduje się w niebezpieczeństwie. Ma też wrażenie, że Jahwe mu nie odpowiada. Podczas modlitwy zwraca się w kierunku Świętego Świętych, czyli pomieszczenia w świątyni, w którym znajdowała się arka przymierza. Psalmista, poszukując u Jahwe ochrony i schronienia, postrzega Go jako twierdzę zbawienną, podobnie jak Jego świątynię. Po lamentacji zawierającej prośbę o wybawienie następuje podziękowanie za doświadczoną pomoc.
 
Ewangelia: Łk 7,1-10
    
W Ewangelii Łukasza setnik wysyła podwójne poselstwo do Jezusa: najpierw starszyznę żydowską, która daje o nim dobre świadectwo, a następnie przyjaciół, którzy przekazują Jezusowi jego prośbę. Postać setnika jest pod każdym względem pozytywna i budzi sympatię czytelnika. Prośba dotyczy sługi, o którego w sytuacji granicznej - niebezpieczeństwo śmierci - setnik bardzo się troszczy. Z tekstu wynika, że setnik okazuje szacunek żydowskim tradycjom i obyczajom, z tego też powodu nie kontaktuje się bezpośrednio z Jezusem. Co ciekawe, to właśnie przywódcy żydowscy w Kafarnaum namawiają Jezusa do udania się do domu poganina. Łukasz, podkreślając u setnika poczucie niegodności wobec Jezusa, pokazuje, że głównym motywem, którym kieruje się setnik, nie jest nieczystość legalna, ale jego pokora oraz szacunek wobec Jezusa. Setnik wierzy, że słowo Jezusa jest obdarzone wielką mocą - powiedz słowo i niech zostanie uzdrowiony sługa mój. Argumentując w odniesieniu do wojska i znaczenia słowa w wojsku, setnik zwraca uwagę na nieograniczoną władzę Jezusa nad światem duchowym. Podziw Jezusa jest wynikiem całkowitego zawierzenia ze strony setnika. Jego wiara może stać się przykładem nawet dla Izraela. Stosunek Jezusa do setnika potwierdza, że dla Boga podziały między ludźmi nie istnieją - Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. Kościół słowa setnika włączył w sprawowanie sakramentu Eucharystii, jako modlitwę przed Komunią świętą. Poprzez te słowa wyrażamy świadomość swojej grzeszności i zawierzenie siebie Jezusowi, który ma moc nas uleczyć.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

NIEDZIELNY DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 20 X

"Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"

Dziś w Kościele:
niedziela XXIX tygodnia zwykłego 
+ Czytania liturgiczne (rok C, I): Wj 17,8-13; Ps 121,1-8; 2Tm 3,14–4,2; Łk 18,1-8
+ Komentarz Bractwa Słowa Bożego do czytań
+ Komentarz tygodnika Idziemy

Po Anielskiej serii przypominamy Spotkania z Aniołami - seria I (codziennie nowy odcinek)
1. Po co są Aniołowie?
2. Dogmaty anielskie
3. Misja anielska
4. Anioły w Starym Testamencie; 5. Chrystus jest centrum świata; 6. Aniołowie w chwilach pokusy; 7. Aniołowie opiekują się Kościołem;
8. Imiona Anielskie; 9. Jak zaprzyjaźnić się z Aniołem?; 10. Anioły czynią cuda; 11. Anioły chcą nam pomagać; 12. Co ucieszy Anioła?

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYNajczęściej czytane artykułyNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -