24 lutego
niedziela
Macieja, Bogusza, Sergiusza
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

V Niedziela zwykła - 4 lutego 2018

Ocena: 5
3480

Po wyjściu z synagogi Jezus zaraz przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce.

fot. John Bridges (fl. 1818-1854) - kunstkopie.ch, Domena publiczna, Link

Czytanie z Księgi Hioba
7, 1-4. 6-7

Hiob przemówił w następujący sposób: „Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim udziałem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki.

Położę się, mówiąc do siebie: „Kiedyż zaświta i wstanę?”. Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci od świtu. Dni moje lecą jak tkackie czółenko i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna”.


Psalm responsoryjny
147A, 1b-6

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu,
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.

On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej imię nadaje.

Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.

 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
9, 16-19. 22-23

Bracia:
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.

Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.


Aklamacja przed Ewangelią: 

Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus wziął na siebie nasze słabości
i dźwigał nasze choroby.


Słowa Ewangelii według świętego Marka
1, 29-39

Po wyjściu z synagogi Jezus zaraz przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy ją za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy było jeszcze ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pospieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

KALENDARIUM LITURGICZNE

Poniedziałek, 5 lutego
Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
Czytania mszalne: 1 Krl 8, 1-7. 9-13; Ps 132, 6-7. 9-10; Mk 6, 53-56

Wtorek, 6 lutego
Wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
Czytania mszalne: 1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84, 3-5. 10-11; Mk 7, 1-13

Środa, 7 lutego
Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Klary Ludwiki Szczęsnej, dziewicy
Czytania mszalne: 1 Krl 10, 1-10; Ps 37, 5-6. 30-31. 39-40; Mk 7, 14-23

Czwartek, 8 lutego
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, albo wspomnienie św. Józefiny Bakhity, dziewicy
Czytania mszalne: 1 Krl 11, 4-13; Ps 106, 3-4. 35-37. 40; Mk 7, 24-30

Piątek, 9 lutego
Czytania mszalne: 1 Krl 11, 29-32; 12, 19; Ps 81, 10-15; Mk 7, 31-37

Sobota, 10 lutego
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
Czytania mszalne: 1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34; Ps 106, 6-7a. 19-22; Mk 8, 1-10

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:


Najczęściej czytane artykuły



Najwyżej oceniane artykuły



Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -