30 maja
wtorek
Ferdynanda, Karola, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Winnica w Nowym Przymierzu

Ocena: 4.8
687

Starotestamentowy obraz Izraela jako Bożej winnicy został podjęty w nauczaniu Jezusa i w pismach Nowego Testamentu.

fot. xhz

Chrystus rozwinął temat winnicy w dwóch kierunkach, co znalazło wyraz w dwóch ewangelicznych przypowieściach.

 


PRZYPOWIEŚĆ O DZIERŻAWCACH

Nawiązując do pieśni o winnicy z Księgi Izajasza, Jezus streścił historię Izraela w przypowieści zapisanej w trzech ewangeliach synoptycznych (Mt 21, 33-46; Mk 12, 1-12; Łk 20, 9-19). Zgodnie umieszczają one tę przypowieść w opowiadaniu o ostatnim tygodniu życia Jezusa, po uroczystym wjeździe do Jerozolimy. Krótko przedtem, zanim został Jezus pojmany i skazany na śmierć, zwrócił się do duchowych przywódców żydowskich z przypowieścią, w której dominuje obraz winnicy.

„Pewien człowiek”, który „założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę” (Mk 12, 1), to Bóg. A winnica to Izrael. „Dzierżawcy”, którym powierzył winnicę, to przywódcy odpowiedzialni za duchową kondycję ludu Bożego wybrania. Kiedy nadszedł czas winobrania, właściciel posłał do rolników sługę, aby odebrał od nich należny mu plon. „Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym” (w. 3). Los dwóch kolejnych posłanych sług okazał się jeszcze gorszy: jednego znieważono, a drugi został zabity. Kryje się w tym aluzja do losu proroków wysyłanych przez Boga w celu pouczenia i ocalenia Jego ludu. To samo czekało inne sługi, „z których jednych obili, drugich pozabijali” (w. 5). Wbrew sprawiedliwości Bóg okazał jeszcze większą miłość. Posłał do nich swego „umiłowanego syna”, „bo mówił sobie: «Uszanują mojego syna»” (w. 6). To wywołało jeszcze większą złość, która przerodziła się w chytrą intrygę: „owi rolnicy mówili między sobą: «To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze»” (w. 7). Dzierżawcy zabili syna i wyrzucili go z winnicy.

Przypowieść, analogicznie do pieśni Izajasza, kończy się zapowiedzią sądu. Ewangelia według św. Mateusza nadmienia: „Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce” (Mt 21, 43). Zapowiedzi surowej kary towarzyszy myśl, że śmierć syna zapoczątkuje nowy etap w urzeczywistnianiu Bożego planu zbawienia. Odebranie winnicy dotychczasowym dzierżawcom i powierzenie jej nowym nie oznacza, że Izrael jako lud Bożego wybrania został odrzucony i zastąpiony przez Kościół. Winnica zasadzona przez Boga trwa, ale przywódcy żydowscy, którzy zaniedbali swoje obowiązki i sprzeniewierzyli się Bogu, zostali pozbawieni udziału w Jego władzy. Bóg zatroszczy się o to, żeby winnica miała dobrych opiekunów. Kościół kontynuuje misję ludu pierwszego wybrania, dlatego jego przywódcy nie mogą powielać dawnej niewierności.

Gdy ewangeliści utrwalali na piśmie pamięć o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, Kościół już istniał. Zadanie dawnych przywódców Izraela przejęli nowi przywódcy, stanowiący grono dwunastu apostołów, oraz ci, którzy – jak św. Paweł – włączyli się do dzieła ewangelizacji.

Rozważając tę przypowieść, Benedykt XVI stwierdził, że mówi ona również o nas, chrześcijanach. „Otwórzmy tylko oczy – napisał Benedykt XVI – i zapytajmy: czy to, co zostało wtedy powiedziane, w rzeczywistości nie jest opowiadaniem naszej teraźniejszości? Czy nie taka właśnie jest logika epoki nowożytnej, naszych czasów? Ogłośmy, że Bóg umarł, a wtedy my sami staniemy się bogiem!” („Jezus z Nazaretu”, cz. 1, Kraków 2007, s. 217).

 


PRZYPOWIEŚĆ O ROBOTNIKACH

Ta przypowieść została zapisana tylko w Ewangelii według św. Mateusza (20, 1-16), być może dlatego, że jest osadzona w realiach palestyńskich. Jezus opowiedział ją podczas ostatniej podróży do Jerozolimy, tuż przed trzecią zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania. Przypowieść otwierają słowa: „Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy” (w. 1). Gospodarz to – jak w Izajaszowej pieśni o winnicy i w przypowieści o przewrotnych dzierżawcach – Bóg, a winnica to królestwo niebieskie bądź królestwo Boże. Ten obraz, zakładając władzę Boga nad ludem Jego wybrania, nawiązuje do Izraela, a zarazem także do Kościoła jako nowego ludu Bożego wybrania, którego obowiązkiem jest głoszenie Ewangelii o królestwie Bożym.

Boża winnica potrzebuje robotników, którzy będą ją uprawiać. Nie czynią tego darmo, lecz za zapłatą, a ich pracę wyceniono na jednego denara. Pierwsi robotnicy rozpoczęli swoją pracę wczesnym rankiem. Dalej mamy nawiązanie do żydowskiej rachuby czasu, która zaczynała się wraz ze świtem. Długość dnia w Ziemi Świętej nie ulega takim wahaniom jak w naszej części świata. Tam dzień przez prawie cały rok zaczyna się około naszej szóstej rano i jest podzielony na dwanaście godzin. Przekład na język polski powinien brzmieć: „Gdy wyszedł około trzeciej godziny dnia”, czyli o dziewiątej rano, „zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: «Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam»” (w. 3-4). To samo powtórzyło się około szóstej i dziewiątej godziny dnia, czyli około południa i trzeciej po południu, a w końcu również około jedenastej godziny dnia, czyli na krótko przed zmierzchem. Nie wolno przeoczyć tego, że wynajęciu ostatniej grupy robotników towarzyszyła rozmowa: Gospodarz „zapytał ich: «Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?». Odpowiedzieli mu: «Bo nas nikt nie najął». Rzekł im: «Idźcie i wy do winnicy»” (w. 7).

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Profesor zwyczajny, laureat Nagrody Ratzingera, wykładowca Pisma Świętego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 31 maja

Środa, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
+ Czytania liturgiczne (rok A, I): Łk 1, 39-56
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napiszNajczęściej czytane artykułyNajwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter